Strešné vpusty a drenážne žľaby

Odvodnenie plochých striech a terás

Strešné vpusty

Strešné plochy sú citlivými architektonickými oblasťami. Pri ich odvodnení záleží na profesionálnom plánovaní. Pretože búrok vo všeobecnosti pribúda, zamerala sa spoločnosť ACO na túto oblasť a vyvinula kompletný systém, ktorý ponúka správne riešenie odvodnenia pre každú situáciu.

Drenážne žľaby

Drenážne žľaby ACO sú určené ku splneniu požiadaviek predpisov a k zabráneniu vniknutia vlhkosti (vody) do budovy v dôsledku kombinácie dažďa a vetra alebo hromadenie vody pred chúlostivými oblasťami. V rámci tohto procesu je tiež treba brať do úvahy tvorbu snehových závejov, topenie snehu a ľadu. Snehové záveje sa pred dvermi roztápajú – v dôsledku zvýšeného úniku tepla v týchto oblastiach – hlavne tesne pred dvermi. To môže viesť k problémom s odtokom vody po roztopení snehu alebo snehovej brečky v okolí domu. Z tohto dôvodu je vhodné použitie drenážnych žľabov tiež (a hlavne) pre situácie súvisiace s veľkým náporom vody.


Tu nájdete podrobnejšie informácie pre: