Odvodnenie balkónov a terás

ACO ProfiLine® - odvodnenie balkónov a terás

ACO Profiline je komplexný žľabový odvodňovací systém pre odvodnenie zvislých fasád, terás, balkónov a zelených striech v zmysle požiadaviek normy DIN 18195. Drenážne žľaby sa používají pre odvodnenie plochých striech, zelených striech, terás a balkónov. Hlavne pre odvod vody z plôch s možnosťou priesaku vody. Vďaka použitiu líniového odvodnenia ProfiLine je možné predchádzať škodám, spôsobených vzdutou a striekavajúcou vodou na okrajových častiach budov, ako sú fasády, zábradlia, okná, dvere alebo vystupujúce izolácie.


Typické oblasti použitia:

 • terasy, balkóny, lodžie
 • lávky, plošiny
 • strešné plochy, zelené strechy
 • priepustné plochy
 • viacpodlažné parkoviská

 

Prehľad systému ACO Profiline:

 • stavebné šírky žľabov: 100mm | 130mm | 200mm | 250mm
 • výškovo nastaviteľné: 55-77mm l 75-105mm l 105-165mm
 • materiál: pozink l antikoro
 • k dispozícii aj fixné výšky: 50mm l 75mm
 • široká ponuka roštov: pozink l antikoro
 • bočné predtvarovanie pro rohové spoje, T-spoje a krížové spoje
 • široká ponuka príslušenstvaUkážka inštalácie:

Technické dáta
Dopyt

ACO odvodnenie balkónov

Systémové riešenie z nehrdzavejúcej ocele

Pri plánovaní balkónov a terás sú požadované rôzne typy vpustov podľa špecifických inštalácií odvodňovania. Z tohto dôvodu vyrába ACO vpusty pre balkóny a terasy inteligentne navrhnuté ako stavebnicový systém.

 

Všetko začína s výberom vpustu:

v závislosti od potrien konkrétnej stavby môžu byť použité vpusty s horizontálnym alebo vertikálnym odtokom. Ďalej je možná kombinácia s rôznymi typmi medzidielov a rozsiahleho príslušenstva, ktoré umožňujú správne riešenie odvodnenia vytvorené pre každú aplikáciu a rôzne skladby podláh.

Vpusty ACO pre odvodnenie balkónov a terás sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele a členia sa podľa štyroch hlavných znakov:

• jedno alebo viacdielny vpust
• telo vpustu s alebo bez izolácie
• lepená alebo tlaková príruba
• horizontálny alebo vertikálny odtok

Spoločnosť ACO tiež ponúka potrubné systémy z nehrdzavejúcej alebo pozinkovanej ocele pre odvodnenie balkónov a terás.

 

Prehľad systému na odvodnenie balkónov a terás:

 • odvodňovací systém z antikorovej ocele
 • vodorovný lebo zvislý odtok
 • priemery odtoku: DN50, DN70, DN100
 • tlaková príruba na odvodnenie izolácie
 • teleskopické nastavenie výšky roštovej nadstavby
 • systémové riešenie tepelnej izolácie vpustov
 • riešenia pre rôzne typy balkónov a terás

 

Príklad zabudovania balkónového vpustu: