ACO Drain® SK Powerlock

S 100 K až S 300 K Powerlock® - vysokozáťažové žľaby

Zátěžové třídy D400 - F900

Líniové odvodnenie S 100 K až S 300 K je možné použiť pre odvodnenie plôch s extrémnou záťažou, alebo tam, kde môžu nebezpečné kvapaliny ohroziť zásoby podzemnej vody. Systém S100K až S300K je konštruovaný pre záťaž D400 až F900 kN. Nepriepustnosť, vysoká a mechanická odolnosť materiálu s malou vlastnou hmotnosťou poskytuje tie najlepšie predpoklady. Výnimočná technológia ACO v konštrukcii, utesnení systému, možnosti všetkých druhov spádu, jedinečnom spôsobe upevnenia roštov Powerlock® a s doplnkami pre jednoduchú montáž zaisťuje bezpečnú a výkonnú prevádzku i v extrémnych podmienkach.

Vhodný pre:

 • Autobusové stanice
 • čerpacie stanice
 • kontajnerové prekládkové centrá
 • priemyslové plochy
 • prístavy
 • parkoviská kamiónov
 • logistické areály a cesty
 • plochy v ochranných pásmach

 


ACO S 100 K až S 300 K Powerlock® sú žľaby vyrábané z polymérbetónu – materiálu zaisťujúcim trvanlivosť a nízku hmotnosť dielov. Stavebnicový systém umožňuje vytvorenie ľubovoľnej línie s vybraným druhom spádu a priečne napojenie pomocou polmetrových dielov s predtvarovanými otvormi, ktoré je možné natočiť v ľubovoľnom smere pre dosiahnutie vyššej variability pri zostavení línie.

 • žľaby sú v ponuke v štyroch šírkach DN100 | DN150 | DN200 | DN300S100K
 • s masívnou liatinovou ochranou hranou
 • tvarovky dodávané v dĺžkach 1 m a 0,5 m
 • bočné predtvarovanie pre rohové spoje, T-spoje a krížové spoje
 • predtvarovanie pre vertikálny odtok alebo priamo otvor s integrovaným tesnením
 • bezpečnostná SF drážka pre 100 % utesnenie
 • systém bezskrutkového upevnenia roštov Powerlock®
 • jednoduchá montáž celého systému
 • trieda zaťaženia D 400 až F 900 podľa STN EN 1433

 

Schéma odvodňovacieho systému:

SK Powerlock® - schéma

 

Definice spádových druhů:

Definice spádů

 1. Žľabová línia bez spádu
 2. Žľabová línia s umelým spádom 0,5 %
 3. Žľabová línia so stupňovitým spádom