Kanalizačné spätné klapky

ACO Kanalizačné spätné klapky

Pasívna ochrana proti spätnému vzdutiu

Riziko spätného toku sa v budúcnosti nepochybne zvýši spolu s predpovedaným vyšším výskytom búrok so silnými dažďami, pretože kanalizácia je kvôli technickým a ekonomickým dôvodom navrhnutá tak, aby zvládla priemerné objemy zrážok. Preto má zmysel trvalo chrániť od verejnej kanalizácie všetky miestnosti a oblasti. Rozsiahla ponuka spätných klapiek a prečerpávacích zariadení odpadových vôd ACO poskytuje efektívnu ochranu priestorov proti vstupu odpadových vôd, špeciálne v miestnostiach pod úrovňou spätného vzdutia. Prvky ACO pasívnej ochrany proti spätnému vzdutiu fungujú na princípe spätného uzáveru, ktorý je v prípade vzdutia z kanalizácie prúdom vzdutej vody uzatvorený a ohrozené miesto je tak chránené proti vnikaniu vzdutej vody.Sú použiteľné pre odvodnenie priestorov, ktoré ležia nad úrovňou kanalizácie, a z ktorých odpadová voda za normálnych okolností odteká pomocou gravitácie. V prípade spätného vzdutia z kanalizácie a teda uzavretia spätného uzáveru, nie je možné odtok behom spätného vzdutia ďalej používať.

Typické oblasti použitia:

 • rodinné domy
 • suterénne priestory
 • práčovne
 • komerčné podzemné prevádzky

Prehľad spätných klapiek ACO:

 • nominálne veľkosti: DN100 l DN125 l DN150
 • materiál: plast
 • zabudovanie: súčasť vpustu l na potrubí l systémová šachta
 • typ odpadových vôd: bez fekálií l s fekáliami
 • funkcia klapky: mechanická l elektronická
 • možnosť manuálneho uzavretia
 • široká ponuka príslušenstva
 • možnosť inštalácie signalizačného zariadenia

 

Princip funkce a použití

 

ACO JUNIOR-K

Plastový odtok s klapkami proti spätnému toku odpadovej vody bez fekálií. Používa sa k odvodneniu pivníc, práčovní, dielní.

  ACO TRIPLEX-K

Spätná klapka pre odpadové vody bez fekálií (šedá voda), plastová ochrana proti spätnému vzdutiu na priebežné potrubia, praktický stavebnicový systém

  ACO QUATRIX-K

Spätná klapka pre odpadové vody obsahujúce fekálie (čierna voda), plastová ochrana proti spätnému vzdutiu na priebežné potrubia, pneumatické spínanie, automatické riadenie.

JuniorTriplex-K-2Quatrix s instalační šachtou