Liniové odvodnenie

Líniové odvodnenie

Ako už napovedá názov, líniovým odvodnením je myslené zberné zariadenie, ktoré zachytáva dažďovú vodu z danej odvodňovanej plochy a odvádza ju preč, napríklad do kanalizácie. Toto zberné zariadenie má tvar línie a môže byť umiestnené naprieč alebo pozdĺž daného odvodňovacieho územia.

Líniové odvodňovacie systémy ACO sú vhodné na inštaláciu do všetkých typov povrchov napr. dlažba, živicové a betónové plochy. Líniové odvodňovacie systémy ACO sú k dispozícii vo všetkých triedach zaťaženia (A15 kN – F900 kN), vo viacerých typoch a dimenziách (šírka 100, 150, 200, 300, 400 a 500mm), tak aby bolo možné pokryť všetky potreby našich zákazníkov.

Na rozdiel od bodového odvodnenia pomocou vpustov je možné pri líniovom odvodení spádovať odvodňovanú plochu len v smere ku odvodňovaciemu žľabu a nie je nutné spádovať jednotlivé úseky plôch ku vpustom. Líniový odvodňovací žľab môže byť vedený pozdĺž odvodňovanej plochy (na krajnici, pri obrubníku...) alebo uprostred s obojstranným spádovaním plochy smerom ku žľabu. Žľab vedie oproti odvodneniu vodu až k miestu napojenia systému na kanalizáciu. Nie je teda nutné budovať sieť prípojok podzemnej dažďovej kanalizácie.

Široký výber typov a ponuka odvodňovacích žľabov od hobby využitia po vysoko profesionálne aplikácie zaraďuje spoločnosť ACO k popredným dodávateľom týchto systémov. V ponuke sú žľaby z kvalitného plastu alebo polymerického betónu s rôznymi typmi krycích roštov – plastové, pozinkované, liatinové alebo antikorové. Pre špeciálne aplikácie sú vyrábané aj monolitické žľaby. Samozrejmosťou je ucelený sortiment príslušenstva.

Líniové odvodňovacie systémy spoločnosti ACO vyhovujú STN EN 1433..

Triedy zaťaženia sa riadia podľa STN EN 124 resp. STN EN 1433.