Bodové odvodnenie

Bodové odvodnenie

Pri bodovom odvodnení je všetka voda zo spevnenej plochy odvedená bodovými vpustmi, ktoré sú následne napojené na dažďovú kanalizáciu. Plochu je potrebné rovnomerne rozdeliť na časti a každý diel následne vyspádovať ku danému vpustu.

V sortimente spoločnosti ACO je možné nájsť dvorné bodové vpusty, ktoré sú vďaka svojej konštrukcii vhodné k inštalácii v oblasti súkromnej sféry, napr. rodinné domy a tiež pri plochách, kde sa očakáva vysoké dopravné zaťaženie.

Vpusty pre zaťaženie A15 až F900 podľa STN EN 124.