Domové čistiarne odpadových vôd

Domové ČOV

ACO Clara Home/Home C

- materiál: polyetylén l železobetón
- nominálna veľkosť (EO): 4 l 8
- nominálne hydraulické zaťaženie (m3/deň): 0,6 l 1,2
- nominálne látkové zaťaženie BSK5 (kg/deň): 0,24 l 0,48
- vyspelá konštrukcia bez potreby obetónovania

ACO Clara Standard/Light

- materiál: polyetylén
- výstuhy: rebrovanie nádrže l bez výstuh
- nominálna veľkosť (EO): 5 l 8 l 12 l 18 l 24 l 32 l 40 l 50 l 63 l 80 l 100
- nominálne hydraulické zaťaženie (m3/deň): 0,75 l 1,2 l 1,8 l 2,7 l 3,6 l 4,8 l 6,0 l 7,5 l 9,45 l 12 l 15
- nominálne látkové zaťaženie BSK5 (kg/deň): 0,30 l 0,48 l 0,72 l 1,08 l 1,44 l 1,9 l 2,4 l 3,0 l 3,7 l 4,8 l 6,0
- plastové poklopy ideálne na zakomponovanie do trávniku

ACO Clara Concrete

- materiál: železobetón
- trieda zaťaženia poklopu: D400
- nominálna veľkosť (EO): 5 l 8 l 24 l 50 l 80 l 100 l 160 l 200 l 250 l 375
- nominálne hydraulické zaťaženie (m3/deň): 0,75 l 1,2 l 3,6 l 7,5 l 12 l 15 l 24 l 30 l 37,5 l 56,25
- nominálne látkové zaťaženie BSK5 (kg/deň): 0,30 l 0,48 l 1,44 l 3,0 l 4,8 l 6,0 l 9,6 l 12 l 15 l 22,5

 

Technické informácie:

ACO Clara Home / Home C
Počet EO

2 - 5

5 - 10

Hydraulické zaťaženie (m3/deň)

 0.30 - 0.75

 0.75 - 1.50 

Látkové zaťaženie BSK5 (kg/deň)

 0.12 - 0.30

 0.30 - 0.60 

 

ACO Clara Standard / Light
Počet EO

3 - 6

5 - 10

7 - 14

11 - 22

15 - 29

Hydraulické zaťaženie (m3/deň)

 0.45 - 0.90

 0.75 - 1.50

 1.05 - 2.10

 1.65 - 3.30

 2.25 - 4.35

Látkové zaťaženie BSK5 (kg/deň)

 0.18 - 0.36

 0.30 - 0.60

 0.42 - 0.84

 0.66 - 1.32

 0.90 - 1.74

 

ACO Clara C
Počet EO

3 - 6

5 - 10

15 - 29

Hydraulické zaťaženie (m3/deň)

0.45 - 0.90

 0.75 - 1.50

 2.25 - 4.35

Látkové zaťaženie BSK5 (kg/deň)

0.18 - 0.36

 0.30 - 0.60

 0.90 - 1.74