Odlučovač tukov (OT)

Odlučovač tuků LIPUMAX - NS1, NS2

Železobetonový odlučovač tuků s kalovou jímkou

Odlučovač tuků LIPUMAX - NS 4

Železobetonový odlučovač tuků s kalovou jímkou

Odlučovač tuků LIPUMAX - NS 7

Železobetonový odlučovač tuků s kalovou jímkou

Odlučovač tuků LIPUMAX - NS10, NS15

Železobetonový odlučovač tuků s kalovou jímkou

Odlučovač tuků LIPUMAX - NS20, NS25

Železobetonový odlučovač tuků s kalovou jímkou