ACO DRAIN® Multiline®

ACO DRAIN ® Multiline® V100 - žľab dlhý 1m - nízky ( 6cm)

ACO DRAIN ® MultiDrain® V100 - žlab dlouhý 1m - se stavební výškou 6cm- bez/se spodním odtokem

ACO DRAIN ® MultiDrain ® V100 - žlab délka 1m - nízký ( 8 a 10cm)

ACO DRAIN ® MultiDrain® V100 - žlab dlouhý 1m - se stavební výškou 8 nebo 10cm- bez/se spodním odtokem

ACO DRAIN® MultiDrain® V100 - žlab délka 0,5m s předtvarováním

ACO DRAIN® MultiDrain® V100 - žlab dlouhý 0,5m s předtvarováním pro svislý odtok, rohové, křížové a T- spoje.

ACO DRAIN® MultiDrain® V100 - žlab délka 0,5m se spodním odtokem

ACO DRAIN® MultiDrain® V100 - žlab dlouhý 0,5m se spodním odtokem DN100

ACO DRAIN® MultiDrain® V100 - žlab délka 1m

ACO DRAIN® MultiDrain® V100 - žlab dlouhý 1m

ACO DRAIN® MultiDrain® V100 - žlab délka 1m se spodním odtokem

ACO DRAIN® MultiDrain® V100 - žlab dlouhý 1m se spodním odtokem DN100

ACO DRAIN® MultiDrain® V100 - vpust jednodílná krátká

ACO DRAIN® MultiDrain® V100 - vpust jednodílná krátká s odtokem DN100/DN150

ACO DRAIN® MultiDrain® V100 - vpust jednodílná hluboká

ACO DRAIN® MultiDrain® V100 - vpust jednodílná hluboká s odtokem DN100/DN150

ACO DRAIN ® MultiDrain® V150 - žlab délka 1m - nízký

ACO DRAIN ® MultiDrain® V150 - žlab dlouhý 1m - nízký - bez/se spodním odtokem

ACO DRAIN® MultiDrain® V150 - žlab délka 0,5m s předtvarováním

ACO DRAIN® MultiDrain® V150 - žlab dlouhý 0,5m s předtvarováním pro svislý odtok, rohové, křížové a T- spoje.

ACO DRAIN® MultiDrain® V150 - žlab délka 0,5m se spodním odtokem

ACO DRAIN® MultiDrain® V150 - žlab dlouhý 0,5m se spodním odtokem DN150

ACO DRAIN® MultiDrain® V150 - žlab délka 1m

ACO DRAIN® MultiDrain® V150 - žlab dlouhý 0,5m se spodním odtokem DN150

ACO DRAIN® MultiDrain® V150 - žlab délka 1m se spodním odtokem

ACO DRAIN® MultiDrain® V150 - žlab dlouhý 1m se spodním odtokem DN150

ACO DRAIN® MultiDrain® V150 - vpust jednodílná

ACO DRAIN® MultiDrain® V150 - vpust jednodílná s odtokem DN150/DN200

ACO DRAIN® MultiDrain® V200 - žlab nízký dlouhý 1m

ACO DRAIN® MultiDrain® V200 - žlab nízký dlouhý 1m

ACO DRAIN® MultiDrain® V200 - žlab délka 0,5m s předtvarováním

ACO DRAIN® MultiDrain® V200 - žlab dlouhý 0,5m s předtvarováním pro svislý odtok, rohové, křížové a T- spoje.

ACO DRAIN® MultiDrain® V200 - žlab dlouhý 0,5m se spodním odtokem DN200

ACO DRAIN® MultiDrain® V200 - žlab dlouhý 0,5m se spodním odtokem DN200

ACO DRAIN® MultiDrain® V200 - žlab délka 1m

ACO DRAIN® MultiDrain® V200 - žlab dlouhý 1m

ACO DRAIN® MultiDrain® V200 - žlab délka 1m se spodním odtokem

ACO DRAIN® MultiDrain® V200 - žlab dlouhý 1m se spodním odtokem DN200

ACO DRAIN® MultiDrain® V200 - vpust jednodílná

ACO DRAIN® MultiDrain® V200 - vpust jednodílná s odtokem DN150/DN200

ACO DRAIN ® MultiDrain® V300 - žlab délka 1m - nízký

ACO DRAIN ® MultiDrain® V300 - žlab dlouhý 1m - nízký - bez/se spodním odtokem

ACO DRAIN® MultiDrain® V300 - žlab délka 0,5m s předtvarováním

ACO DRAIN® MultiDrain® V300 - žlab dlouhý 0,5m s předtvarováním pro svislý odtok, rohové, křížové a T- spoje.

ACO DRAIN® MultiDrain® V300 - žlab délka 0,5m se spodním odtokem

ACO DRAIN® MultiDrain® V300 - žlab dlouhý 0,5m se spodním odtokem DN200

ACO DRAIN® MultiDrain® V300 - žlab délka 1m

ACO DRAIN® MultiDrain® V300 - žlab dlouhý 1m

ACO DRAIN® MultiDrain® V300 - žlab délka 1m se spodním odtokem

ACO DRAIN® MultiDrain® V300 - žlab dlouhý 1m se spodním odtokem DN200

ACO DRAIN® MultiDrain® V300 - vpust jednodílná

ACO DRAIN® MultiDrain® V300 - vpust jednodílná s odtokem DN150/DN200

ACO DRAIN® MultiDrain® V400 - žlab délka 1m

ACO DRAIN® MultiDrain® V400 - žlab dlouhý 1m

ACO DRAIN® MultiDrain® V400 - žlab délka 1m s předtvarováním

ACO DRAIN® MultiDrain® V400 - žlab dlouhý 1m s předtvarováním pro svislý odtok, rohové, křížové a T- spoje

ACO DRAIN® MultiDrain® V400 - žlab délka 1m se spodním odtokem

ACO DRAIN® MultiDrain® V400 - žlab dlouhý 1m se spodním odtokem DN400

ACO DRAIN® MultiDrain® V400 - vpust vícedílná

ACO DRAIN® MultiDrain® V400 - vpust vícedílná s odtokem DN400

ACO DRAIN® MultiDrain® V500 - žlab délka 1m

ACO DRAIN® MultiDrain® V500 - žlab dlouhý 1m

ACO DRAIN® MultiDrain® V500 - žlab délka 1m s předtvarováním

ACO DRAIN® MultiDrain® V500 - žlab dlouhý 1m s předtvarováním pro svislý odtok, rohové, křížové a T - spoje.

ACO DRAIN® MultiDrain® V500 - žlab délka 1m se spodním odtokem

ACO DRAIN® MultiDrain® V500 - žlab dlouhý 1m se spodním odtokem DN400

ACO DRAIN® MultiDrain® V500 - vpust vícedílná

ACO DRAIN® MultiDrain® V500 - vpust vícedílná s odtokem DN400

ACO DRAIN® MultiDrain® - detaily uložení

dlažba - zatížení A - C