ACO Drain® N100

ACO Drain® N100 - systém širokého rozsahu použití

Zátěžová třída A 15 - C 250

Systém so širokým rozsahom použitia

Univerzálny odvodňovací žľab N100 z polymerického betónu s vnútorným spádom. Krycie rošty sú k dispozícii z pozinkovanej ocele, antikora alebo liatiny. So systémom je možné realizovať aj komplikovanejšie uhlové, krížové a "T" spoje. Žľab N100 je taktiež vhodný pre systém so štrbinovými roštov.

Typické oblasti použitia:

 • všetky oblasti bytovej a občianskej výstavby
 • garáže a parkoviská
 • obchodné centrá
 • pešie zóny, námestia

 

 


Prehľad systému ACO N100:

Žlab N100 - 100 cm

 • svetlá šírka žľabu 100mm
 • triedy zaťaženia: A15 l B125 l C250 podľa STN EN 1433
 • široká ponuka roštov: pozink l liatina l antikoro l štrbina
 • bočné predtvarovanie pro rohové spoje, T-spoje a krížové spoje
 • predtvarovanie pre spodný odtok alebo priamo otvor s integrovaným tesnením
 • možnosti spádu: vnútorný spád l stupňovitý spád l bez spádu
 • veľmi dobré hydraulické a samočistiace vlastnosti vďaka hladkému povrchu polymérbetónu
 • nízka hmotnosť - ľahký transport, manipulácia aj inštalácia
 • skrutková, dopravne bezpečná aretácia
 • rozsiahle príslušenstvo


Schéma odvodňovacích žľabov ACO N100: 

ACO Drain® N100 - schéma

Přehled roštů


 

Pozink - můstkovýPozink - mřížkovýLitina - můstkový
Nerez - můstkovýNerez - děrovanýNerez | pozink - štěrbinový