ACO Korusil SN 8

ACO Korusil - viacúčelový drenážny systém z PE-HD

Drenážne potrubia Korusil slúžia predovšetkým ku odvodneniu komunikácii, letísk, športovísk a v prípadoch, kde sú na drenážne potrubia kladené zvýšené požiadavky. Štandardným produktom je Korusil SN8, ktorý je navyše vyrábaný v šedom prevedení vnútornej steny pre lepšie svetelné podmienky kamerových skúšok. Korusil SN4 je dodávaný len zákazkovo, a to s vnútornou čelnou stenou.

ACO Produktové výhody

 • k dispozícii v DN 100, 150 ,200, 250, 300 a DN 350
 • sendvičové vyhotovenie
 • podľa DIN 4261-1 typ R2
 • s čiernou vnútornou stenou
 • so šedou vnútornou stenou
 • vnútri hladká, zvonku profilovaná
 • dodávané v tyčiach dĺžky 6,0m
 • vysoká statická pevnosť - SN8
 • každá trubka je vybavená dvojitou nasúvacou spojkou
 • dodávané v profilácii 220° (LP), 120° (MP), 360° (TP)
 • dodávané i bez perforácie (UP) vrátane tesniacich krúžkov
 • šírka drenážnych otvorov 0,4 - 1,4 mm

Vysoká schopnosť pohlcovať vodu je zaistená optimálne stanovenými a usporiadanými vstupnými otvory pre vodu. Umiestnenie otvorov v spodnej vlne zabraňuje ich upchávaniu (plocha pre vtok vody je min. 50 cm / m2).


Prehľad dodávaných typov trubiek

TP - perforácia trubky 360° LP - perforácia trubky 220° MP - perforácia trubky 120° UP - trubka bez perforácie


ACO Koru-control II - preplachovacia a kontrolná šachta pre drenáže

Aby bol zaistený ľahký prístup do celého systému je nutné osadiť na jednotlivých drenážnych vetvách drenážne šachty. ACO v tomto smere ponúka ucelený systém rotomouldovaných šácht určených k pripojeniu nielen drenážneho, ale i kanalizačného potrubia. ACO Koru-Control II je vyrobená z materiálu PE-HD, odolného proti kyselinám, lúhom, olejom, tukom a cementu podľa DIN 8075, príloha 1. Tepelná odolnosť -40° až +100°C, rovnako i extrémna pevnosť v tlaku a rázová pevnosť vykresľujú PE-HD ako vyhovujúci, robustný plast použiteľný aj v sťažených stavebných podmienkach.

 • z polyetylénu DN 400
 • pevná konštrukcia
 • čierne vyhotovenie
 • so 4 vtokmi/odtokmi
 • pre potrubia DN 100 až DN 250
 • pre drenážne i kanalizačné potrubia
 • odolnosť proti starnutiu, oderu a chemickým látkam
 • rotomouldované telo zaisťuje 100 % tesnosť
 • jednoduchá inštalácia

Tvarovky

 

Spojka

DN100 - DN350

 

Zátka

DN100 - DN350

 

Koleno 45°|90°

DN100 - DN350

 

T - Kus

DN100 - DN350

 

Odbočka 45°

DN100 - DN350

 

Redukcia Redukcia na KG

DN100 - DN350

 

T - Kus redukovaný

DN100 - DN350

 

Odbočka 45° redukovaná

DN100 - DN350

 

Výtokový diel

DN100 - DN350