Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Podlahové vpuste ACO spĺňajú požiadavky pre všetky aplikácie. Odtoky sú k dispozícii v rôznych veľkostiach s rozdielnymi hodnotami prietoku. Dôležitou súčasťou vpustov sú krycie rošty, ktoré sú dostupné v niekoľkých prevedeniach a triedach nosnosti pre dosiahnutie optimálnej úžitkovej hodnoty a bezpečnosti. Pri výbere správnej podlahovej vpuste hrá veľkú úlohu aj konštrukcie podlahy - jej hĺbka a skladba. Podlahové vpuste ACO sú k dispozícii s vodorovným alebo zvislým odtokom vhodným pre bežné hrdlová potrubia.

Hygienické podlahové vpusty z nerezovej ocele


Výhody produktu

 • Hygienická konštrukcia podľa požiadaviek noriem pre povrchy, ktoré sú v kontakte s potravinami - EN 1672 a EN ISO 14159 a ďalej podľa príručky EHEDG pre hygienický dizajn výrobkov
  Nízka stavebná výška od 145 mm
  Úplne a ľahko vyberateľný sifón bez ostrých hrán pre bezpečnú manipuláciu
  Vysoký prietok vpustí až 5,5 l / s
  Niekoľko typov roštových nástavcov pre všetky bežné konštrukcie podláh vr. liatych a vinylových podláh
  Široká ponuka krycích roštov pre triedy záťaže L15 až N250

ACO vpust - štandardné

ACO vpust 142

 • Veľkosť roštového nástavca 200 x 200 mm
 • Vrátane ACO ochranného krytu
 • Veľkosť odtokového potrubia D 75 mm alebo D 110 mm
 • Bočné alebo zvislý výtok vpustu
 • Prietok vpuste 1,4 až 2,0 l / s podľa STN EN 1253
 • Minimálna stavebná výška 145 mm
 • Jednodielne alebo teleskopicky nastaviteľné prevedenie

ACO vpust 157

 • Veľkosť roštového nástavca 200 x 200 mm alebo 250 x 250 mm, popr. kruh D 245 mm (pre vinyl)
 • Vrátane ACO ochranného krytu (okrem kruhového prevedenie)
 • Veľkosť odtokového potrubia D 75 mm alebo D 110 mm
 • Bočné alebo zvislý výtok vpustu
 • Prietok vpuste 2,6 až 4,4 l / s podľa STN EN 1253
 • Minimálna stavebná výška 170 mm
 • Jednodielne alebo teleskopicky nastaviteľné prevedenie

ACO vpust 218

 • Veľkosť roštového nástavca 300 x 300 mm, popr. kruh D 305 mm (pre vinyl)
 • Vrátane ACO ochranného krytu (okrem kruhového nástavce)
 • Veľkosť odtokového potrubia D 110 mm alebo D 160 mm
 • Bočné alebo zvislý výtok vpustu
 • Prietok vpuste 4,4 až 6,2 l / s podľa STN EN 1253
 • Minimálna stavebná výška 185 mm
 • Jednodielne alebo teleskopicky nastaviteľné prevedenie
Preskúmajte výrobky v 3D

ACO vpust - vysokokapacitné

ACO vpust 440

 • Veľkosť roštového nástavca 600 x 600 mm
 • ACO ochranný kryt na vyžiadanie
 • Veľkosť odtokového potrubia D 200 mm
 • Zvislý výtok vpusty
 • Prietok vpuste viac ako 20,0 l / s podľa STN EN 1253
 • Jednodielne vyhotovenie
Preskúmajte výrobky v 3D

ACO ochranné kryty

 • Ochrana proti znečisteniu stavebným materiálom
 • Eliminácia nákladného čistenie žľabov po inštalácii
 • Prevencia zranenia na stavbe
 • Certifikované podľa normy EN 12811-1 pre lešenia triedy zaťaženia 3
 • Ekologicky priateľské a ľahko likvidovatelné

ACO protipožiarne riešenie

ACO vyvinulo riešenie, ktoré zabraňuje šíreniu ohňa a vysokých teplôt v rôznych poschodiach budovy skrze inštalované prvky odvodnenie ako sú ACO hygienické vpuste a žľaby, prípadne nerezové potrubie ACO PIPE. Sada pozostáva z vonkajšej ochrany - Fit in a vnútornej ochrany - špeciálne upravený pachový uzáver a držiak pachového uzáveru.

 • Testované v súlade s normou STN EN 1366-2 Skúšanie požiarnej odolnosti prevádzkových inštalácií a klasifikované podľa STN EN 13501-1 + A1 Požiarna klasifikácia stavebných výrobkov a konštrukcií stavieb
 • Sada môže byť použitá s ACO hygienickými vpustami so zvislým odtokom v prevedení s pevnou výškou alebo teleskopickom prevedení, a možno ich kombinovať s ACO hygienickými žľaby
 • Pre inštaláciu v betónovej konštrukcii alebo v stropných Spiroll paneloch s minimálnou hrúbkou 150 mm

Preskúmajte výrobky v 3D

Hygienické odvodňovacie systémy ACO spĺňajú najprísnejšie hygienické požiadavky, aby sa zabránilo kontaminácii škodlivými baktériami.

Aplikujeme príslušné hygienické princípy návrhu vyhradené pre zariadenia na spracovanie potravín EN 1672, EN ISO 14159 a EHEDG dokument číslo 8, 13 a 44 pre návrh konštrukcie odvodnenie.

Viac o HygieneFirst

Výhody hygienického dizajnu

Hygienický dizajn ACO vpustov

Vplyv pri čistení odvodnenie

Test čistiteľnosti

Prezrite si rošty detailne v 3D

ACO Odvodnění budov CeníkLink
Katalog ACO Hygienické vpustipdf
ACO Hygienické vpusti s pevnou výškou - s ochranným krytempdf
ACO Hygienické vpusti s pevnou výškoupdf
ACO Hygienické vpusti teleskopicky nastavitelné (spodní díly)pdf
ACO Roštové nástavce a žlaby - s ochranným krytem (v kombinaci s teleskopickou vpustí)pdf
ACO Roštové nástavce a žlaby (v kombinaci s teleskopickou vpustí)pdf
ACO Protipožární řešenípdf
Čistící manuál pro nerezové odvodněnípdf
Technické výkresy hygienických vpustíLink e-Service
BIM modely pro Autodesk RevitLink