Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Odlučovače tukov ACO LipuSmart prinášajú nové inovatívne riešenia 4 v 1, ktoré integruje funkciu odlučovače tuku, nádoby na odber vzoriek a čerpacieho zariadenia na predčistenú vodu do jedného zariadenia s centrálnou riadiacou jednotkou.

Vďaka tejto kombinácii sa výrazne redukuje čas potrebný k starostlivému plánovaniu a umiestnenie zariadení. Centrálna riadiaca jednotka združuje samostatné ovládanie odlučovače tuku a čerpacieho zariadenia. Hladký prevádzka je zaistený pomocou vlastnej prehľadné grafiky, rozmiestnenie ovládacích prvkov, logovacie funkcie a signalizačného zariadenia s GSM modulom s pripojením do centrálneho MaR systému budovy.

Odlučovače tuku vrátane čerpacieho zariadenia ACO LipuSmart-P


Výhody produktu

 • Nové inovatívne riešenie 4 v 1
 • Niekoľko stupňov komfortnej výbavy
 • Jednoduchá inštalácia
 • Optimalizované rozmery podľa šírok dverí
 • Minimalizácia nákladov na vyprázdnenie vďaka optimalizovaným nominálnym veľkostiam
 • Materiál: Polyetylén (PE-HD)

Prednosti riešenia

 • Žiadne prepojovacie potrubie medzi odlučovačom tuku, nádobou pre odber vzoriek a čerpacím zariadením; je vyžadovaná iba jedna ventilačná prípojka. To šetrí čas montáže a nároky na priestor.
 • Flexibilného pripojenia čerpacieho agregátu prináša možnosť inštalácie aj v stiesnených priestoroch, úpravu možno vykonať v mieste priamo počas inštalácie.
 • Jednoduchá inštalácia "plug and play" Vďaka kompletne pripravenému a smontovanému celku stačí zariadení zriadiť na podlahu, pripojiť potrubia a zapojiť do pripravenej elektrivké zástrčky. Žiadne dodatočné montážne a elektrikárske práce nie sú potrebné.
 • Digitalizácia Rozhranie Bluetooth je súčasťou riadiacej jednotky, modul s rozhraním GSM je dostupný voliteľne. Nastavenie systému a parametrov možno vykonať pomocou aplikácie. Všetky nastavenia je možné uložiť na SD kartu.

Ďalšia generácia odlučovače tuku

Je "Smart"

 • pretože je integrovaná ochrana proti spätnému vzdutiu
 • pretože stačí jedna ventilačná prípojka
 • pretože všetky komponenty zariadenia môžu byť ľahko integrované do systému MaR budovy vďaka centrálnej riadiacej jednotke

Dostupné stupne výbavy odlučovačov tuku pre komfortnú prevádzku

Odlučovače tuku musí byť v daných intervaloch vyprázdňované a čistené. Systém niekoľkých stupňov komfortnej výbavy umožňuje zníženie zápachu spojeným práve s vyprázdňovaním a čistením nádrže odlučovače. Čím je vyšší stupeň výbavy, tým je pohodlnejšie proces vývozu. V nasledujúcej tabuľke a videu nižšie nájdete špecifikáciu jednotlivých stupňov výbavy.

Stupeň výbavy 1
 • Prípojka pre priame odsávanie

Likvidácia prebieha priamym odsávaním cez odsávacie potrubie, čistenie a plnenie vodou potom otvoreným poklopom. Je možné nainštalovať na mieste sacie vedenie DN 65 a príslušnú spojku.

Odlučovače tuku s priamym odsávaním sú ideálnym riešenie pre inštalácie v budovách, kde zápach pri čistení odlučovača nepredstavuje väčší problém a je tu kladený dôraz na obstarávacie náklady.

Stupeň výbavy 3
 • Prípojka pre priame odsávanie
 • Čistiace vysokotlakové zariadenie (automatické spúšťanie)
 • Plniace jednotka s elektromagnetickým ventilom
 • riadiaca jednotka

Likvidácia prebieha priamym odsávaním cez odsávacie potrubie, čistenie a plnenie vodou potom inštalovanú technológií. Je možné nainštalovať na mieste sacie vedenie DN 65 a príslušnú spojku. Integrovaná vysokotlaková čistiaca jednotka je riadená automaticky a táto jednotka musí byť pripojená k prívodu studenej vody.

Vzhľadom k inštalovanej technológii je zaistená plne automatizovaná likvidácie za použitia riadiacej jednotky (možno doplniť o diaľkové ovládanie) cez priame odsávanie a vysokotlakové čistenie, preto nie je nutné pre tieto účely otvárať poklop. Po likvidácii a čistenie bude odlučovač doplnený automaticky cez plniace zariadenie čistou vodou.

Stupeň výbavy 3 s výtlačným čerpadlom pre likvidáciu
 • Prípojka pre priame odsávanie
 • Čistiace vysokotlakové zariadenie (automatické spúšťanie)
 • Plniace jednotka s elektromagnetickým ventilom
 • riadiaca jednotka
 • Čerpadlo pre odsávanie obsahu

Likvidácia prebieha priamym odsávaním cez odsávacie potrubie, čistenie a plnenie vodou potom inštalovanú technológií. Je možné nainštalovať na mieste sacie vedenie DN 65 a príslušnú spojku. Integrovaná vysokotlaková čistiaca jednotka je riadená automaticky a táto jednotka musí byť pripojená k prívodu studenej vody.

Vzhľadom k inštalovanej technológii je zaistená plne automatizovaná likvidácie za použitia riadiacej jednotky (možno doplniť o diaľkové ovládanie) cez čerpadlo pre odsávanie a vysokotlakové čistenie, preto nie je nutné pre tieto účely otvárať poklop. Po likvidácii a čistenie bude odlučovač doplnený automaticky cez plniace zariadenie čistou vodou.

Pomocné čerpadlo pre čerpanie obsahu odlučovače do miesta pripojenia sacieho vozidla je vhodné v prípade, keď celková geodetická výška čerpania presahuje 5,5 m a v prípadoch kedy je dlhé tlakové vedenie.

Proces vývozu v závislosti na zvolenom stupni komfortnej výbavy

Čím je vyšší stupeň výbavy, tým je nižšie riziko infekcie, znečistenie, zápachu a doba potrebná na vyprázdnenie a čistenie odlučovače tuku.

Rotačně odlévané nádrže
Nominální velikost NS 2 - 10Ceny dostupné na vyžádání.
Katalog ACO odlučovačů tuku pro vnitřní instalacipdf
Instalace a provoz odlučovačů tuku ACO LipuSmart-Ppdf
CAD výkresy odlučovačů tuku ACO LipuSmartLink e-Service
BIM modely pro Autodesk RevitLink
Prohlášení o vlastnostech pro LipuSmart-Ppdf