Čerpacie zariadenie ACO Muli-Star D

Výhody produktu

  • Nízka hmotnosť
  • Flexibilné pripojenie prítokov v rôznych výškach
  • CFD-optimalizované obežné koleso
  • Vysoká chemická odolnosť všetkých komponentov
  • Vhodné pre použitie za odlučovačom tukov
  • Rýchla montáž
  • Kompletne pripravený celok
  • Vysoký úžitkový objem - až do 185 l
  • Upravené pre rozmer dverí: 780 mm