Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Železniční tunel Ejpovice

Ejpovický tunel je železniční tunel na trati 170 Praha–Plzeň mezi železniční stanicí Ejpovice a železniční zastávkou Plzeň - Doubravka. Stavba tunelu, započatá v roce 2013, byla součástí modernizace západní části III. vnitrostátního tranzitního železničního koridoru. (zdroj foto: Metrostav a.s.)

Délka tubusu 1: 4150 m

Provozní délka: 4150 m

Průměr traťových tubusů: 8,7 m

Investor: SŽDC s.o.

Projektant: SUDOP Praha a.s., Metroprojekt Praha a.s. (realizační dokumentace)

Zhotovitel: Sdružení Metrostav a.s. a Subterra a.s.

Realizace: 2013-2018

ACO Produkty:

  • ACO KabuProtect DN 110 - 162 884 m
  • ACO KabuProtect DN 63 - 7 200 m

Galerie