Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Aby sa minerálne oleje alebo ľahké kvapaliny (najmä tie horľavé popr. Tvoriaci výbušnú atmosféru) v priestoroch garáží, autoservisov a pod. Nemoly dostať do kanalizačnej siete, musí byť za odtokovými body osadené separačné systémy.

Za týmto účelom sme vyvinuli separačné zariadenie Coalisator-P, ktoré zadržia ľahké kvapaliny minerálneho pôvodu obsiahnuté v odpadovej vode.

ACO Coalisator-P


Produktové výhody

  • Všetky odlučovače ľahkých kvapalín sú certifikované v súlade s európskou normou EN 828, trieda I.
  • PE nádrž vyrábaná rotačným odlievaním
  • S automatickým uzáverom pre ľahké kvapaliny s hustotou až 0,90 g / cm3
  • S koalesčenčným filtrom umiestneným na koši
  • Vnútorné vyberateľné diely z plastu alebo nereze, vtok. a odtok. pripojenie Ø 110 mm
  • S plastovým krytom Ø 450 mm a upínacím krúžkom

Coalisator-P - skladba zariadenia

Ako odlučovače ľahkých kvapalín, kalovej nádrže majú vstupný otvor s priemerom 450 mm. K zariadeniu je možné pripojiť aj ruže systémy alarmov pre stráženie olejových vrstiev, pretečeniu alebo objemu kalov v nádobe. Coalisator-P môže byť inštalovaný v krajine alebo ako voľne stojace.

Vo variante pre podzemnú inštaláciu sú odlučovače vybavené nástavcami s poklopom. Nástavec možno na mieste stavby skrátiť v závislosti umiestnenia zariadení. Poklop zodpovedá záťažové triede B125 kN podľa EN 124. Všetky odlučovače ľahkých kvapalín zodpovedajú triede I podľa EN 858.

Coalisator-P - Funkčný princip separácie

Malé kvapôčky oleja ktoré nie sú z vody separované na základe ich rozdielnej hustoty narážajú na koalescenčné filter, kde sú prichytené a držané.

Olejové kvapky sa na koalesčenčným filtra zhlukujú a postupne rastú.

Priľnavá sila olejového filtra je pomaly premožená. Veľké kvapky oleja sa sami oddelí, vznáša sa k hladine a stávajú sa tak separovaným.

Vhodné oblasti použitia

Odlučovacie zariadenie je vhodné pre nasledujúce oblasti použitia s vypúšťaním odpadových vôd s obsahom ľahkých kvapalín.

Výťahové šachty

Plochy pre umývanie vozidiel

Auto opravny

Podzemné garáže

Varianty odlučovačov ľahkých kvapalín Coalisator P

Coalisator-P volně stojící

Coalisator-P inštalovaný do zeme

Coalisator-P NS 6

Coalisator-P Kalová nádrž voľne stojaca

Coalisator-P Kalová nádrž inštalovaná do zeme

ACO Coalisator-Pxls
ACO Coalisator-P - Technické listypdf
ACO Coalisator P - Instalační a provozní manuálpdf
ACO Coalisator P - Instalace sací přípojkypdf
ACO Coalisator P - DoP prohlášení o vlastnostechpdf
ACO Coalisator-P - odlučovače lehkých kapalinzip
ACO Coalisator-P - kalové jímkyzip