Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Administrativní budova Visionary Praha

V současnosti je dokončena první etapa – administrativní budova Visionary s 25 000 m² HPP. Budova je tvořena dvěma sedmipatrovými hmotami propojenými středovým šestipatrovým krčkem, ve kterém je v přízemí umístěna průchozí recepce. Výrazné vykonzolování objektu do Plynární ulice je reakcí na trasu horkovodu, který nesměl být dotčen spodní stavbou.

Členění fasád reaguje na jednotlivé světové strany, stejně jako skleněné vertikální lamely, které fasády přistiňují. Střechy objektu jsou řešeny jako relaxační zóny pro zaměstnance budovy, na střeše západní věže je po obvodu umístěna běžecká dráha. Funkční náplň objektu je administrativní, doplněná v parteru o obchodní jednotky, restauraci a mateřskou školku.
Severní nádvoří tvořící vstupní předprostor je osazeno cortenovými květníky se stromy a okrasnými travinami. Jižní nádvoří je více pobytové, pražská mozaika je doplněna pochozími dřevěnými palubami a místo tradičních laviček jsou pro sezení navrženy vyvýšené dřevěné platformy. Pro osvěžení v letních měsících je na nádvoří umístěn nenápadný vodní prvek, kdy voda tryská přímo z dlažby a zase v ní mizí.

Administrativní budova Visionary

Zhotovitel: SKANSKA

Architekt: jakub cígler architekti

Realizace: 2018

ACO Produkty:

Galerie