Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Chránime ľudí pred vodou a vodu pred ľuďmi.

Stále extrémnejšie poveternostné podmienky si vyžadujú stále komplexnější prístup ku riešeniu odvodnenia. Za týmto účelom vytvára ACO systémové riešenia, ktoré fungujú obidvoma smermi: Chránia ľudí pred vodou a vodu pred ľuďmi. Každý produkt ACO pomáha vode v jej kolobehu, s cieľom jej ďalšieho ekologického a ekonomického využitia.

Meniace sa podmienky životného prostredia a zvyšujúce sa prevádzkové zaťaženia vyžadujú stále zodpovednejšie využívanie vody ako zdroja. Naše technológie sú zamerané na požiadavky budúcnosti týkajúcej sa ďalšieho využívania vody.

ACO Video SWM Hospodareni S Povrchovou Vodou

Kolobeh vody

Čo je na začiatku hospodárenia s povrchovou vodou?

Povrchová voda alebo kvapaliny musia byť čo najrýchlejšie a najefektívnejšie odvedené z povrchu do kanalizácie. Táto časť systémového reťazca ACO zaisťuje ochranu, bezpečnosť a pohodlie pre ľudí, budovy a dopravnú infraštruktúru.

Čo je potrebné na správne čistenie vôd?

Prostredníctvom integrovaných fyzikálnych, chemických alebo biologických procesov sa znečistená voda ošetruje tak, aby mohla byť vypustená do verejnej kanalizácie ako nezávadná. Táto časť systémového reťazca ACO vytvára podmienky pre správne čistenie a udržateľný rozvoj.

Ako sa zachytávajú povrchové vody?

Retenčné a vsakovacie nádrže zaisťujú, že povrchové vody alebo tekutiny, ktoré majú byť spracované, zostanú zachytené vo vnútri systému a odtiaľ môžu byť ďalej riadené. Táto časť systémového reťazca ACO zvyšuje ochranu a bezpečnosť v extrémnych podmienkach, ako sú silné zrážky, záplavy alebo znečistenia nebezpečnými kvapalinami.

Ako je povrchová voda správne vypúšťaná?

Regulátory odtokov a potrubné systémy odvádzajú zadržanú a vyčistenú vodu ďalej do kanalizácie. Táto časť systémového reťazca ACO riadi cestu zadržanej a upravenej vody do kanalizácie, pre opätovné použitie alebo návrat späť do prirodzeného vodného cyklu.


Odvod povrchových vôd

Čistenie povrchových vôd

Vsakovanie a retencia

Riadené vypúšťanie

Potrebujete poradiť s vaším projektom?

Pomôžeme vám navrhnúť najúčinnejšie a najefektívnejšie riešenie hospodárenia s povrchovou vodou. Neváhajte sa na nás obrátiť aj pri riešení technických detailov. Naši odborníci sú tu pre Vás.