Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Krabicové žľaby ACO Modular 125 a ACO Modular 200 sú variabilné stavebnicové systémy nerezových žľabov pozostávajúci z typizovaných prvku vyrábaných v niekoľkých typových segmentoch, ktoré je možné spájať do najrôznejších zostáv. Krabicové žľaby ACO sú vhodné pre použitie v potravinárskych prevádzkach, v zónach s nízkym hygienickým rizikom a ďalej všade tam, kde je nutné odviesť väčšie množstvo vody, a to aj na dlhšie vzdialenosti. Vďaka vysokej nosnosti nie je problém tieto žľaby použiť rovnako v priemyselných halách a pod.

Krabicové žľaby z nerezovej ocele


Výhody produktu

  • Plne odskúšané a certifikované podľa normy STN EN 1433 (s označením CE)
  • Žľab s profilom dna v tvare "V" pre zvýšenie účinnosti odtoku pri nízkych prietokoch a pre zlepšenie samočistiacich vlastností
  • Flexibilná konštrukcia línií vďaka stavebnicovému systému žľabov
  • Hrany žľabov štandardne vystužené gumovým profilom
  • Úplne pasivovaná pre zvýšenie koróznej odolnosti
  • Bezpečné a vodotesné spojenie každého prvku vďaka přírubovému spojmi s gumovým tesnením
  • Vysoká nosnosť systému až do triedy zaťaženia C250 podľa STN EN 1433
Prozkoumejte výrobky ve 3D
ACO Odvodnění budov CeníkLink
Katalog ACO krabicové žlaby Modular 125 a 200pdf
ACO Žlaby a roštové nástavce (v kombinaci s teleskopickou vpustí)pdf
ACO Hygienické vpusti teleskopicky nastavitelné (spodní díly)pdf
Čistící manuál pro nerezové odvodněnípdf
Technické výkresy krabicových žlabů ModularLink e-Service
Prohlášení o vlastnostech pro ACO Krabicové žlaby (dle EN 1433)pdf
Prohlášení o vlastnostech pro ACO rošty (dle EN 1433)pdf