Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Krabicové žľaby ACO Modular 125 a ACO Modular 200 sú variabilné stavebnicové systémy nerezových žľabov pozostávajúci z typizovaných prvkov vyrábaných v niekoľkých typových segmentoch, ktoré je možné spájať do najrôznejších zostáv. Krabicové žľaby ACO sú vhodné pre použitie v potravinárskych prevádzkach, v zónach s nízkym hygienickým rizikom a ďalej všade tam, kde je nutné odviesť väčšie množstvo vody, a to aj na dlhšie vzdialenosti. Vďaka vysokej nosnosti nie je problém tieto žľaby použiť rovnako v priemyselných halách a pod.

Krabicové žľaby z nerezovej ocele


Výhody produktu

  • Plne odskúšané a certifikované podľa normy STN EN 1433 (s označením CE)
  • Žľab s profilom dna v tvare "V" pre zvýšenie účinnosti odtoku pri nízkych prietokoch a pre zlepšenie samočistiacich vlastností
  • Flexibilná konštrukcia línií vďaka stavebnicovému systému žľabov
  • Hrany žľabov štandardne vystužené gumovým profilom
  • Úplne pasivovaná pre zvýšenie koróznej odolnosti
  • Bezpečné a vodotesné spojenie každého prvku vďaka přírubovým spojom s gumovým tesnením
  • Vysoká nosnosť systému až do triedy zaťaženia C250 podľa STN EN 1433
Prozkoumejte výrobky ve 3D
ACO Odvodnění budov CeníkLink
Katalog ACO krabicové žlaby Modularpdf
Katalog ACO krabicové žlaby (podlahové vany)pdf
ACO Žlaby a roštové nástavce (v kombinaci s teleskopickou vpustí)pdf
ACO Hygienické vpusti teleskopicky nastavitelné (spodní díly)pdf
Čistící manuál pro nerezové odvodněnípdf
Technické výkresy krabicových žlabů ModularLink e-Service
Prohlášení o vlastnostech pro ACO Krabicové žlaby (dle EN 1433)pdf
Prohlášení o vlastnostech pro ACO rošty (dle EN 1433)pdf