Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO Odlučovač ropných látok

Či už na čerpacích staniciach, v umývacích linkách alebo v autoservisoch, všade tam, kde hrozí nebezpečenstvo vniknutia ropných látok do kanalizačnej siete, musí byť odpadová voda vopred ošetrená. Preto je nevyhnutné inštalovať odlučovač ropných látok, ktorý zabraňuje znečisťujúcim látkam kontaminovať pitnú alebo podzemnú vodu. Odlučovač ropných látok a minerálnych olejov ošetruje odpadovú vodu v takej miere, aby sa dosiahla ochrana ľudí, ako aj životného prostredia.

Princíp je založený na rozdielnej hustote ľahkých kvapalín a vody: ľahké kvapaliny (oleje, benzín, nafta atď.) sú ľahšie, a preto plávajú na vodnej hladine. Zhromaždené ľahké kvapaliny následne likviduje spoločnosť certifikovaná pre likvidáciu nebezpečného odpadu. Súčasne s ľahkými kvapalinami sa likvidujú tiež pevné látky ako je piesok, bahno atď., Ktoré sa usadzujú na dne odlučovača a vytvárajú tam kal.

Vhodné materiály pre výrobu odlučovačov sú betón, plast (polyetylén) alebo kompozitné materiály. V našej ponuke nájdete odlučovače vyrábané vo všetkých týchto materiáloch disponujúcimi množstvom výhod.

Odlučovač ľahkých kvapalín z GRP


ACO GRP (sklenými vláknami vystužený plast). Ľahký kompozitný materiál je vyrobený z polyesterovej spojivovej živicovej hmoty vystuženej sklenými rohožami a vláknami. Sklenými vláknami vystužený plast je vynikajúcim materiálom pre inštaláciu do zeme. Vynikajúca pevnosť v kombinácii s nízkou hmotnosťou je ideálnym materiálom pre stavebníctvo.

Je charakterizovaný veľmi nízkou úrovňou degradácie mechanických a chemických parametrov v čase a zároveň vyniká vysokou odolnosťou voči vonkajším a vnútorným vplyvom prostredia, akými sú počasie, teplota, UV žiarenie alebo chemické záťaženie. Neporéznosť materiálu eliminuje problémy s koróziou a zaisťuje maximálnu bezpečnosť vzhľadom k vodotesnosti.

Vlastnosti

Nízka hmotnosť

Uľahčuje manipuláciu na stavenisku bez potreby použitia ťažkej techniky.

Dlhá životnosť

Vysoká statická a mechanická odolnosť proti degradácii materiálu počas celého životného cyklu.

Vysoká odolnosť proti "pretečeniu"

Odolný voči deformáciám vplyvom vonkajšieho bodového tlaku (napr. od kameňov) zaručuje konzistentný tvar a trvanlivosť.

Stabilné vlastnosti materiálu

Výborná odolnosť vonkajším vplyvom (počasie, UV žiarenie, chemické namáhanie, atď.) Bez zmien mechanických vlastností.

Neporézny materiál

Bez nutnosti vnútorných ochranných náterov, nepodlieha korózii.

Flexibilné prispôsobenie

GRP odlučovače umožňujú individuálny prístup k zákazníkov z hľadiska tvaru, povrchu a chemického zloženia.

Výhody

Žiadna ťažká manipulačná technika, nízka hmotnosť nádrže

 • Úspory na doprave a na stavenisku
 • Úspora nákladov za mechanizáciu pri montáži

Zvýšená odolnosť proti zničeniu produktu, znižuje riziko poškodenia spôsobené nesprávnou inštaláciou

 • Odolné proti celkovému zničeniu
 • Žiadne náklady na údržbu materiálu a následné opravy

Trvalé vlastnosti materiálu po celú dobu životnosti

 • Zvyšuje životnosť nádrže v dlhodobom časovom horizonte
 • Znižuje riziká škôd spôsobené nesprávnou inštaláciou
 • Široké možnosti aplikácií

Odolnosť voči korózii a netesnosti

 • Trvalé vlastnosti materiálu po celú dobu jeho životnosti
 • Znižuje riziká škôd spôsobené nesprávnou inštaláciou
 • Žiadne náklady na údržbu materiálu a následné opravy

Dlhodobá spoľahlivosť, ochrana proti vážnym škodám

 • Ochrana proti korózii a netesnostiam
 • Zachováva si kvalitu po dlhú dobu
 • Žiadne náklady na údržbu materiálu a následné opravy

Individuálne riešenie

 • Špecifické požiadavky pre zákazníka je možné flexibilne realizovať

Odlučovač ľahkých kvapalín z betónu


Odlučovač ľahkých kvapalín z plastu