Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Vyhlásenie o vlastnostiach a certifikácia

Od 1. júla 2013 nadobudlo účinnosť nariadenie EÚ, ktoré požaduje, aby všetky výrobky uvedené v stavebných predpisoch, časť B, ktoré spadajú do harmonizované normy, boli označené značkou CE. Toto označenie CE musia byť založené na vyhlásenie o vlastnostiach, v ktorom sú uvedené príslušné vlastnosti výrobku a skúšobné laboratórium, v ktorej bola testovaná.

Skupina ACO a vyhlásenie o parametroch

Certifikáty nájdete aj priamo na stránke produktu. Stačí kliknúť na položku Produkty a vybrať požadovaný produkt. Certifikáty nájdete v prehľade a v sekcii Na stiahnutie.

Produkty