Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO. we care for water

Spoločnosť ACO sa zaoberá výrobou širokého portfólia prvkov, ktoré sa venujú ochrane vody. Na základe našich globálnych odborných znalostí o odvodňovaní, ktoré chránia ľudí pred vodou, stále viac vidíme naše poslanie v ochrane vody aj pred ľuďmi.

S ohľadom na filozofiu "ACO WaterCycle" dodáva ACO systémy, pomocou ktorých je možné vodu nielen zhromažďovať a odvádzať, ale aj čistiť, skladovať a nakoniec znovu použiť. Týmto spôsobom ACO prispieva k zachovaniu čistej podzemnej vody ako životne dôležitého zdroja. Svetové spoločenstvo OSN vo svojej Agende 2030 definovalo zlepšenie kvality vody ako jeden zo 17 cieľov udržateľného rozvoja.

Inteligentné odvodňovacie systémy od ACO stále častejšie využívajú aj chytré technológie, na zabezpečenie odvodu alebo dočasného uskladnenia dažďovej a odpadovej vody.
Inovatívnymi separačnými a filtračnými technológiami zabraňujeme kontaminácii vody napríklad tuky, palivy, ťažkými kovmi alebo mikroplastmi.
Dnes ide ACO ešte o krok ďalej: Prijímame výzvu opätovného použitia vody a tým aj zaistenie cyklu úspory zdrojov.
Pri všetkých produktoch a systémoch ACO kladie veľký dôraz na dlhú životnosť, opätovnú použiteľnosť a nízku stopu CO2.

Skupina ACO je globálna rodinná spoločnosť, ktorá je jedným z lídrov svetového trhu v segmente hospodárenia s vodou. Spoločnosť bola založená v Šlezvicku-Holštajnsku v roku 1946 a pôsobí ako nadnárodná spoločnosť vo viac ako 50 krajinách.

ACO a rodina

ACO je dnes stále rodinným podnikom. Súčasnosť a budúcnosť skupiny ACO zastupuje Hans-Julius Ahlmann a jeho syn Iver Ahlmann, ktorý sa v roku 2012 oficiálne stal štatutárnym zástupcom spoločnosti ACO Severin Ahlmann GmbH & Co. KG.

ACO je globálna spoločnosť a zároveň rodinný podnik.

ACO a udržateľný rozvoj

Systémy a produkty ACO významne prispievajú k ochrane životného prostredia, vytváranie a udržiavanie infraštruktúry a bezpečnosti v priemysle, obchode a mnohých ďalších odvetviach.

Spoločnosť ACO nedávno významne investovala do vývoja odvodňovacích systémov, ktoré sú schopné odvádzať veľké množstvo vody a bezpečne ju vypúšťať.

ACO a umenie

V kreatívnym prostredí sa darí aj kreatívnemu mysleniu. To je dôvodom, prečo je umenie súčasťou firemnej kultúry spoločnosti ACO.

Jednou z každoročných umeleckých akcií je NordArt. Hans-Julius Ahlmann, riadiaci partner skupiny ACO, zahájil túto akciu v roku 1999. Dnes NordArt je najväčšou výstavou súčasného umenia v severnej Európe.

ACO a sport

V ACO je šport veľmi dôležitý. Cvičenie je dobré nielen pre telo a zdravie. Vytrvalosť, bojovný duch a zábava sú vlastnosti dôležité tak v športe, tak aj v podnikaní.

Preto podporujeme nielen športovcov z rôznych disciplín, ale tiež pravidelne organizujeme športové akcie.