Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO vo svete

Spoločnosť ACO, založená v roku 1946 Josefom-Severin Ahlmann, je dnes jedným z popredných svetových dodávateľov odvodňovacích systémov pre oblasť pozemného staviteľstva, stavebníctva a stavebných služieb a dnes je riadená rodinou Ahlmann.

ACO je zastúpená na štyroch kontinentoch v 40 krajinách sveta s 30 výrobnými závodmi. Ústredie spoločnosti stále sídli v nemeckom Rendsburg. Skupina zamestnáva na celom svete 4800 ľudí a v roku 2017 vytvorila predaj 775 miliónov eur.

ACO a rodina

ACO je dnes stále rodinným podnikom. Súčasnosť a budúcnosť skupiny ACO zastupuje Hans-Julius Ahlmann a jeho syn Iver Ahlmann, ktorý sa v roku 2012 oficiálne stal štatutárnym zástupcom spoločnosti ACO Severin Ahlmann GmbH & Co. KG.

ACO je globálna spoločnosť a zároveň rodinný podnik.

ACO a udržateľný rozvoj

Systémy a produkty ACO významne prispievajú k ochrane životného prostredia, vytváranie a udržiavanie infraštruktúry a bezpečnosti v priemysle, obchode a mnohých ďalších odvetviach.

Spoločnosť ACO nedávno významne investovala do vývoja odvodňovacích systémov, ktoré sú schopné odvádzať veľké množstvo vody a bezpečne ju vypúšťať.

ACO a umenie

V kreatívnym prostredí sa darí aj kreatívnemu mysleniu. To je dôvodom, prečo je umenie súčasťou firemnej kultúry spoločnosti ACO.

Jednou z každoročných umeleckých akcií je NordArt. Hans-Julius Ahlmann, riadiaci partner skupiny ACO, zahájil túto akciu v roku 1999. Dnes NordArt je najväčšou výstavou súčasného umenia v severnej Európe.

ACO a sport

V ACO je šport veľmi dôležitý. Cvičenie je dobré nielen pre telo a zdravie. Vytrvalosť, bojovný duch a zábava sú vlastnosti dôležité tak v športe, tak aj v podnikaní.

Preto podporujeme nielen športovcov z rôznych disciplín, ale tiež pravidelne organizujeme športové akcie.