Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Kompaktné čerpacie zariadenia Muli-Star M je vybavené jedným čerpadlom pre čiernu vodu. Je navrhnuté pre inštaláciu na podlahe, napr. V suteréne. Je vhodné pre použitie najmä v rodinných domoch a suterénnych bytoch.

Čerpacie zariadenie ACO Muli-Star M

Výhody produktu

  • Nízka hmotnosť: len 31 kg
  • Nízka prevádzková hlučnosť vďaka nízko-otáčkovému motora
  • Priechodnosť zrna s veľkosťou 57 mm
  • Kompaktné rozmery - možno predniesť otvorom s veľkosťou 600x600 mm
  • Otvorené obežné koleso minimalizuje riziko upchatia
  • Kompletne smotnovaný a pripravený celok
  • rýchla inštalácia