Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Letiště Václava Havla Praha

Areál letiště Praha Ruzyně je odvodněn do velmi málo vodných toků Kopaninského a Únětického potoka. Z tohoto důvodu jsou na kvalitu vypouštěných vod kladeny vysoké nároky.

Vzhledem k vysokým požadavkům na zátěž a požadavkům na velký objem zachycené a odvedené vody byl zvolen vysokokapacitní odvodňovací systém

Galerie