Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Odlučovače tukov ACO slúži na zachytenie a odlúčenie neemulgovaných tukov a olejov rastlinného a živočíšneho pôvodu zo znečistených vôd v oblasti komerčných kuchýň a potravinárskych prevádzok.

Proces separácie funguje na princípe gravitácie, kedy ľahšie kvapaliny než voda vztúpia hore (tuky) a ťažšie kvapaliny než voda klesajú ku dnu (kaly).

Odlučovače tuku z plastu ACO LipuJet-P


Výhody produktu

 • Niekoľko stupňov komfortnej výbavy
 • Jednoduchá inštalácia
 • Optimalizované rozmery podľa šírok dverí
 • Minimalizácia nákladov na vyprázdnenie vďaka optimalizovaným nominálnym veľkostiam
 • Materiál: Polyetylén (PE-HD)

Prednosti materiálu Polyetylén

 • Dlhá životnosť

Jednou z predností tohto materiálu je vynikajúca odolnosť proti korózii.

 • Recyklácia

Polyetylén je šetrný k životnému prostrediu a je recyklovateľný.

 • Údržba / čistenie

Vďaka hladkému povrchu s voskovou štruktúrou je umožnené ľahké čistenie.

 • Preprava

Nízka hmotnosť zariadenia uľahčuje prepravu po stavenisku a následnú montáž

Oválne prevedenie

Rozmery nádrže oválnych odlučovačov boli optimalizované s ohľadom na obmedzenia priestorov pre manipuláciu v budovách. Vďaka tomu je možné odlučovače predniesť cez úzke schodisko a dvere.

 • NS 1 - 4: maximálna šírka 800 mm
 • NS 5.5 - 10: max. Šírka 1 050 mm
 • NS 15 - 30: max. Šírka 1 550 mm

Kruhové prevedenie

Odlučovače tuku v kruhovom prevedení je možné rozložiť na jednotlivé časti. To umožňuje ľahkú manipuláciu po budove. Okrem toho táto konštrukcia umožňuje zmenu menovitej veľkosti nahradením stredného dielu priamo v mieste inštalácie (napr. Z NS 7 na NS 10).

Počet častí (segmentov):

 • NS 2 - 4: dva segmenty

(Ø 1 000 mm)

 • NS 7 - 10: tri segmenty

(Ø 1 500 mm)

 • NS 15 - 20: tri segmenty

(Ø 1 750 mm)

Dostupné stupne výbavy odlučovačov tuku pre komfortnú prevádzku

Odlučovače tuku musia byť v daných intervaloch vyprázdňované a čistené. Systém niekoľkých stupňov komfortnej výbavy umožňuje zníženie zápachu spojeným práve s vyprázdňovaním a čistením nádrže odlučovača. Čím je vyšší stupeň výbavy, tým je pohodlnejšie proces vývozu. V nasledujúcej tabuľke a videu nižšie nájdete špecifikáciu jednotlivých stupňov výbavy.

Stupeň výbavy 1
 • Prípojka pre priame odsávanie

Likvidácia prebieha priamym odsávaním cez odsávacie potrubie, čistenie a plnenie vodou potom otvoreným poklopom. Je možné nainštalovať na mieste sacie vedenie DN 65 a príslušnú spojku.

Odlučovače tuku s priamym odsávaním sú ideálnym riešenie pre inštalácie v budovách, kde zápach pri čistení odlučovača nepredstavuje väčší problém a je tu kladený dôraz na obstarávacie náklady.

Stupeň výbavy 2
 • Prípojka pre priame odsávanie
 • Čistiace vysokotlakové zariadenie (manuálny spúšťanie)
 • Plniace jednotka s ručným guľovým ventilom

Likvidácia prebieha priamym odsávaním cez odsávacie potrubie, čistenie a plnenie vodou, potom inštalovanou technológiou. Je možné nainštalovať na mieste sacie vedenie DN 65 a príslušnú spojku. Integrovanú vysokotlakovú čistiacu jednotku je nutné obsluhovať manuálne a táto jednotka musí byť pripojená k prívodu studenej vody.

Vzhľadom k inštalovanej technológii čistenia nie je nutné po účely likvidácie otvárať poklop. Po likvidácii a čistenie je nutné odlučovač napustiť čistou vodou manuálne cez plniaci jednotku.

Stupeň výbavy 3
 • Prípojka pre priame odsávanie
 • Čistiace vysokotlakové zariadenie (automatické spúšťanie)
 • Plniace jednotka s elektromagnetickým ventilom
 • Riadiaca jednotka

Likvidácia prebieha priamym odsávaním cez odsávacie potrubie, čistenie a plnenie vodou, potom inštalovanú technológií. Je možné nainštalovať na mieste sacie vedenie DN 65 a príslušnú spojku. Integrovaná vysokotlaková čistiaca jednotka je riadená automaticky a táto jednotka musí byť pripojená k prívodu studenej vody.

Vzhľadom k inštalovanej technológii je zaistená plne automatizovaná likvidácia za použitia riadiacej jednotky (možno doplniť o diaľkové ovládanie) cez priame odsávanie a vysokotlakové čistenie, preto nie je nutné pre tieto účely otvárať poklop. Po likvidácii a čistení bude odlučovač doplnený automaticky cez plniace zariadenie čistou vodou.

Výtlačné čerpadlo pre likvidáciu
Všetky verzie voľne stojacich odlučovačov tuku možno vybaviť pomocným čerpadlom pre čerpanie obsahu odlučovača do miesta pripojenia sacieho vozidla. To je vhodné v prípade, keď celková geodetická výška čerpania presahuje 5,5 m a v prípadoch kedy je dlhé tlakové vedenie.

Stupeň výbavy 2 a 3 s výtlačným čerpadlom sú dostupné ako štandardizované prevedenia.

Proces vývozu v závislosti na zvolenom stupni komfortnej výbavy

Zariadenia pre bežné použitie

Zariadenia pre bežné použitie

Zariadenia pre veľkokapacitné projekty

Zariadenia pre veľkokapacitné projekty

Čím je vyšší stupeň výbavy, tým je nižšie riziko infekcie, znečistenie, zápachu a doba potrebná na vyprázdnenie a čistenie odlučovača tuku.

Rotačné odlievané nádrže
Nominálna veľkost NS 1 - 10

Tento stupeň ponúka

 • Prípojku pre priame odsávanie
 • Vyprázdňovanie cez lokálne inštalované odsávacie potrubie
 • Čistenie a napúšťanie čistou vodou cez revízne otvory
 • Prenikajúce zápach v priebehu čistenia

Informácie o výrobku

 • Odlučovač tuku podľa STN EN 1825
 • K inštalácii v budovách do priestorov chránených pred mrazom
 • S integrovanou kalovou nádržou
 • Odsávacia prípojka vrátane hasičskej hadicovej spony Storz-B s viečkom, R 2½ "
 • Pachotesné zakrytie revíznych otvorov
 • Bez priezoru a plniace jednotky (voliteľne možné doplniť)

Tento stupeň ponúka

 • Prípojku pre priame odsávanie
 • Vysokotlakové čistenie spúšťané manuálne
 • Vyprázdňovanie cez lokálne inštalované odsávacie potrubie
 • Bezzápachový proces vyprázdňovania, čistenia a napúšťanie

Informácie o výrobku

 • Odlučovač tuku podľa STN EN 1825
 • K inštalácii v budovách do priestorov chránených pred mrazom
 • S integrovanou kalovou nádržou
 • Obslužná strana: pravá alebo ľavá
 • Odsávacia prípojka vrátane hasičskej hadicovej spony Storz-B s viečkom, R 2½ "
 • Priezor vrátane stierače
 • Ručne spúšťané vysokotlakové čerpadlo pre vnútorné čistenie
 • 360 ° otočná vysokotlaková hlava v dvoch osiach, z nerezovej ocele, ovládaná vlastným motorom
 • Nominálny tlak: 175 bar
 • Prietok: 13 l / min
 • Rezanie, miešanie, oplach v jednom kroku
 • Pachotesné zakrytie revíznych otvorov
 • Plniaca jednotka s guľovým ventilom (pripojenie R ¾ ") s ručným ovládaním
 • Elektrická prípojka: 400 V / 50 Hz / 16 A / 3,9 kW

Tento stupeň ponúka

 • Prípojku pre priame odsávanie
 • Vysokotlakové čistenie spúšťané manuálne
 • Odsávacie čerpadlo pre bezpečné vyprázdnenie u dlhých tlakových vedeniach (pri celkovej výške čerpaní nad 6 m je použitie čerpadla nevyhnutné)
 • Vyprázdňovanie cez lokálne inštalované odsávacie potrubie
 • Bezzápachový proces vyprázdňovania, čistenia a napúšťanie

Informácie o výrobku

 • Odlučovač tuku podľa STN EN 1825
 • K inštalácii v budovách do priestorov chránených pred mrazom
 • S integrovanou kalovou nádržou
 • Obslužná strana: pravá alebo ľavá
 • Odsávacie prípojka vrátane hasičskej hadicovej spony Storz-B s viečkom, R 2½ "
 • Priezor vrátane stierače
 • Ručne spúšťané vysokotlakové čerpadlo pre vnútorné čistenie
 • 360 ° otočná vysokotlaková hlava v dvoch osiach, z nerezovej ocele, ovládaná vlastným motorom
 • Nominálny tlak: 175 bar
 • Prietok: 13 l / min
 • Rezanie, miešanie, oplach v jednom kroku
 • Riadiaca jednotka s hlásením skupinové chyby
 • Čerpadlo pre likvidáciu s vírivým obežným kolesom
 • Výkon čerpadla: 3,0 kW / 2850 ot / min
 • Čerpané množstvo: 20 m³ / h pri strednej výške čerpaní
 • Uzatváracia posúvač pred čerpadlom pre likvidáciu
 • Pachotesné zakrytie revíznych otvorov
 • Plniaca jednotka s guľovým ventilom (pripojenie R ¾ ") s ručným ovládaním
 • Elektrická prípojka: 400 V / 50 Hz / 16 A / 6,9 kW

Tento stupeň ponúka

 • Prípojku pre priame odsávanie
 • Vysokotlakové čistenie spúšťané automaticky
 • Vyprázdňovanie cez lokálne inštalované odsávacie potrubie
 • Plne automatický, programom riadený a bezzápachový proces vyprázdňovania, čistenia a napúšťanie
 • Voliteľne diaľkové ovládanie

Informácie o výrobku

 • Odlučovač tuku podľa STN EN 1825
 • K inštalácii v budovách do priestorov chránených pred mrazom
 • S integrovanou kalovou nádržou
 • Obslužná strana: pravá alebo ľavá
 • Odsávacie prípojka vrátane hasičskej hadicovej spony Storz-B s viečkom, R 2½ "
 • Priezor vrátane stierače
 • Automaticky spúšťané vysokotlakové čerpadlo pre vnútorné čistenie
 • 360 ° otočná vysokotlaková hlava v dvoch osiach, z nerezovej ocele, ovládaná vlastným motorom
 • Nominálny tlak: 175 bar
 • Prietok: 13 l / min
 • Rezanie, miešanie, oplach v jednom kroku
 • Riadiaca jednotka s hlásením skupinové chyby
 • Pachotesné zakrytie revíznych otvorov
 • Plniaca jednotka s elektromagnetickým ventilom (pripojenie R ¾ ") pre automatické riadenie
 • Elektrická prípojka: 400 V / 50 Hz / 16 A / 3,9 kW

Tento stupeň ponúka

 • Prípojku pre priame odsávanie
 • Vysokotlakové čistenie spúšťané automaticky
 • Odsávacie čerpadlo pre bezpečné vyprázdnenie pri dlhých tlakových vedeniach (pri celkovej výške čerpaní nad 6 m je použitie čerpadla nevyhnutné)
 • Vyprázdňovanie cez lokálne inštalované odsávacie potrubie
 • Plne automatický, programom riadený a bezzápachový proces vyprázdňovania, čistenia a napúšťania
 • Voliteľne diaľkové ovládanie

Informácie o výrobku

 • Odlučovač tuku podľa STN EN 1825
 • K inštalácii v budovách do priestorov chránených pred mrazom
 • S integrovanou kalovou nádržou
 • Obslužná strana: pravá alebo ľavá
 • Odsávacie prípojka vrátane hasičskej hadicovej spony Storz-B s viečkom, R 2½ "
 • Priezor vrátane stierače
 • Automaticky spúšťané vysokotlakové čerpadlo pre vnútorné čistenie
 • 360 ° otočná vysokotlaková hlava v dvoch osiach, z nerezovej ocele, ovládaná vlastným motorom
 • Nominálny tlak: 175 bar
 • Prietok: 13 l / min
 • Rezanie, miešanie, oplach v jednom kroku
 • Riadiaca jednotka s hlásením skupinovej chyby
 • Čerpadlo pre likvidáciu s vírivým obežným kolesom
 • Výkon čerpadla: 3,0 kW / 2850 ot / min
 • Čerpané množstvo: 20 m³ / h pri strednej výške čerpania a tlaku 1 bar
 • Uzatváracia posúvač pred čerpadlom pre likvidáciu
 • Pachotesné zakrytie revíznych otvorov
 • Plniaca jednotka s elektromagnetickým ventilom (pripojenie R ¾ ") pre automatické riadenie
 • Elektrická prípojka: 400 V / 50 Hz / 16 A / 6,9 kW

Zvárané nádrže
Nominálna veľkosť NS 15 - 30 a NS 40 - 60 (paralelné zapojenie dvoch odlučovačov)

Tento stupeň ponúka

 • Prípojku pre priame odsávanie
 • Vyprázdňovanie cez lokálne inštalované odsávacie potrubie
 • Čistenie a napúšťanie čistou vodou cez revízne otvory

Informácie o výrobku

 • Odlučovač tuku podľa STN EN 1825
 • K inštalácii v budovách do priestorov chránených pred mrazom
 • S integrovanou kalovou nádržou
 • Obslužná strana: pravá alebo ľavá
 • Odsávacie prípojka vrátane hasičskej hadicovej spony Storz-B s viečkom, R 2½ "
 • Pachotesné zakrytie revíznych otvorov
 • Dva priezorníky vrátane stierače
 • Bez plniacej jednotky (voliteľne možné doplniť)

Tento stupeň ponúka

 • Prípojku pre priame odsávanie
 • Vysokotlakové čistenie spúšťané automaticky
 • Vyprázdňovanie cez lokálne inštalované odsávacie potrubie
 • Plne automatický, programom riadený a bezzápachový proces vyprázdňovania, čistenia a napúšťanie
 • Voliteľne diaľkové ovládanie

Informácie o výrobku

 • Odlučovač tuku podľa STN EN 1825
 • K inštalácii v budovách do priestorov chránených pred mrazom
 • S integrovanou kalovou nádržou
 • Obslužná strana: pravá alebo ľavá
 • Odsávacie prípojka vrátane hasičskej hadicovej spony Storz-B s viečkom, R 2½ "
 • Dva priezorníky vrátane stierače
 • Dve automaticky púšťané vysokotlakové čerpadlá pre vnútorné čistenie
 • Dve 360 ° otočné vysokotlakové hlavy v dvoch osiach, z nerezovej ocele, ovládané vlastným motorom
 • Nominálny tlak: 175 bar
 • Prietok: 13 l / min
 • Rezanie, miešanie, oplach v jednom kroku
 • Riadiaca jednotka s hlásením skupinovej chyby
 • Pachotesné zakrytie revíznych otvorov
 • Plniace jednotka s elektromagnetickým ventilom (pripojenie R ¾ ") pre automatické riadenie
 • Elektrická prípojka: 400 V / 50 Hz / 16 A / 7,8 kW

Tento stupeň ponúka

 • Prípojku pre priame odsávanie
 • Vysokotlakové čistenie spúšťané automaticky
 • Odsávacie čerpadlo pre bezpečné vyprázdnenie pri dlhých tlakových vedeniach (pri celkovej výške čerpaní nad 6 m je použitie čerpadla nevyhnutné)
 • Vyprázdňovanie cez lokálne inštalované odsávacie potrubie
 • Plne automatický, programom riadený a bezzápachový proces vyprázdňovania, čistenia a napúšťania
 • Voliteľne diaľkové ovládanie

Informácie o výrobku

 • Odlučovač tuku podľa STN EN 1825
 • K inštalácii v budovách do priestorov chránených pred mrazom
 • S integrovanou kalovou nádržou
 • Obslužná strana: pravá alebo ľavá
 • Odsávacie prípojka vrátane hasičskej hadicovej spony Storz-B s viečkom, R 2½ "
 • Dva priezorníky vrátane stierače
 • Dve automaticky púšťané vysokotlakové čerpadlá pre vnútorné čistenie
 • Dve 360 ° otočné vysokotlakové hlavy v dvoch osiach, z nerezovej ocele, ovládané vlastným motorom
 • Nominálny tlak: 175 bar
 • Prietok: 13 l / min
 • Rezanie, miešanie, oplach v jednom kroku
 • Riadiaca jednotka s hlásením skupinovej chyby
 • Čerpadlo pre likvidáciu s Contrablock obežným okolo
 • Výkon čerpadla: 3,4 kW / 2900 ot / min
 • Čerpané množstvo: 10 m³ / h pri výške čerpania 18 m
 • Uzatváracia posúvač pred čerpadlom pre likvidáciu
 • Pachotesné zakrytie revíznych otvorov
 • Plniace jednotka s elektromagnetickým ventilom (pripojenie R ¾ ") pre automatické riadenie
 • Elektrická prípojka: 400 V / 50 Hz / 16 A / 11,5 kW

Tento stupeň ponúka

 • Prípojku pre priame odsávanie
 • Vysokotlakové čistenie spúšťané automaticky
 • Odsávacie čerpadlo pre bezpečné vyprázdnenie pri dlhých tlakových vedeniach (pri celkovej výške čerpaní nad 6 m je použitie čerpadla nevyhnutné)
 • Vyprázdňovanie cez lokálne inštalované odsávacie potrubie
 • Plne automatický, programom riadený a bezzápachový proces vyprázdňovania, čistenia a napúšťania
 • Voliteľne diaľkové ovládanie

Informácie o výrobku

 • Jednotka odlučovače tuku v paralelnom zapojení pozostávajúci z dvoch samostatných zariadení podľa ČSN EN 1825
 • K inštalácii v budovách do priestorov chránených pred mrazom
 • S integrovanou kalovou nádržou
 • Obslužná strana: pravá alebo ľavá
 • Odsávacia prípojka vrátane hasičskej hadicovej spony Storz-B s viečkom, R 2½ "
 • Dva priezorníky vrátane stierače
 • Dve automaticky spúšťaná vysokotlakové čerpadlá pre vnútorné čistenie
 • Dve 360 ​​° otočné vysokotlakové hlavy v dvoch osiach, z nerezovej ocele, ovládané vlastným motorom
 • Nominálny tlak: 175 bar
 • Prietok: 13 l / min
 • Rezanie, miešanie, oplach v jednom kroku
 • Riadiaca jednotka s hlásením skupinovej chyby
 • Čerpadlo pre likvidáciu s Contrablock obežným okolo
 • Výkon čerpadla: 3,4 kW / 2900 ot / min
 • Čerpané množstvo: 10 m³ / h pri výške čerpania 18 m
 • Uzatváraci posúvač pred čerpadlom pre likvidáciu
 • Pachotesné zakrytie revíznych otvorov
 • Plniaca jednotka s elektromagnetickým ventilom (pripojenie R ¾ ") pre automatické riadenie
 • Elektrická prípojka: 400 V / 50 Hz / 16 A / 11,5 kW (pre jeden odlučovač)
 • Rozbočovacia šachta pre prítok D 250 mm vrátane potrubia a uzatváracích šúpat medzi šachtou a odlučovačom tuku

Čím je vyšší stupeň výbavy, tým je nižšie riziko infekcie, znečistenie, zápachu a doba potrebná na vyprázdnenie a čistenie odlučovača tuku.

Zvárane nádrže
Nominálna veľkosť NS 2 - 20

Tento stupeň ponúka

 • Prípojku pre priame odsávanie
 • Vyprázdňovanie cez lokálne inštalované odsávacie potrubie
 • Čistenie a napúšťanie čistou vodou cez revízne otvory
 • Prenikajúce zápach v priebehu čistenia

Informácie o výrobku

 • Odlučovač tuku podľa STN EN 1825
 • K inštalácii v budovách do priestorov chránených pred mrazom
 • S integrovanou kalovou nádržou
 • Odsávacia prípojka vrátane hasičskej hadicovej spony Storz-B s viečkom, R 2½ "
 • Pachotesné zakrytie revíznych otvorov
 • Bez prierezu a plniacej jednotky (voliteľne možné doplniť)

Tento stupeň ponúka

 • Prípojku pre priame odsávanie
 • Vysokotlakové čistenie spúšťané manuálne
 • Vyprázdňovanie cez lokálne inštalované odsávacie potrubie
 • Bezzápachový proces vyprázdňovania, čistenia a napúšťania

Informácie o výrobku

 • Odlučovač tuku podľa STN EN 1825
 • K inštalácii v budovách do priestorov chránených pred mrazom
 • S integrovanou kalovou nádržou
 • Obslužná strana: pravá alebo ľavá
 • Odsávacia prípojka vrátane hasičskej hadicovej spony Storz-B s viečkom, R 2½ "
 • Priezor vrátane stierača
 • Ručne spúšťané vysokotlakové čerpadlo pre vnútorné čistenie
 • 360 ° otočná vysokotlaková hlava v dvoch osiach, z nerezovej ocele, ovládaná vlastným motorom
 • Nominálny tlak: 175 bar
 • Prietok: 13 l / min
 • Rezanie, miešanie, oplach v jednom kroku
 • Pachotesné zakrytie revíznych otvorov
 • Plniace jednotka s guľovým ventilom (pripojenie R ¾ ") s ručným ovládaním
 • Elektrická prípojka: 400 V / 50 Hz / 16 A / 3,9 kW

Tento stupeň ponúka

 • Prípojku pre priame odsávanie
 • Vysokotlakové čistenie spúšťané manuálne
 • Odsávacie čerpadlo pre bezpečné vyprázdnenie u dlhých tlakových vedeniach (pri celkovej výške čerpaní nad 6 m je použitie čerpadla nevyhnutné)
 • Vyprázdňovanie cez lokálne inštalované odsávacie potrubie
 • Bezzápachový proces vyprázdňovania, čistenia a napúšťania

Informácie o výrobku

 • Odlučovač tuku podľa STN EN 1825
 • K inštalácii v budovách do priestorov chránených pred mrazom
 • S integrovanou kalovou nádržou
 • Obslužná strana: pravá alebo ľavá
 • Odsávacia prípojka vrátane hasičskej hadicovej spony Storz-B s viečkom, R 2½ "
 • Priezor vrátane stierača
 • Ručne spúšťané vysokotlakové čerpadlo pre vnútorné čistenie
 • 360 ° otočná vysokotlaková hlava v dvoch osiach, z nerezovej ocele, ovládaná vlastným motorom
 • Nominálny tlak: 175 bar
 • Prietok: 13 l / min
 • Rezanie, miešanie, oplach v jednom kroku
 • Riadiaca jednotka s hlásením skupinovej chyby
 • Čerpadlo pre likvidáciu s vírivým obežným kolesom
 • Výkon čerpadla: 3,0 kW / 2850 ot / min
 • Čerpané množstvo: 20 m³ / h pri strednej výške čerpania
 • Uzatvárací posúvač pred čerpadlom pre likvidáciu
 • Pachotesné zakrytie revíznych otvorov
 • Plniaca jednotka s guľovým ventilom (pripojenie R ¾ ") s ručným ovládaním
 • Elektrická prípojka: 400 V / 50 Hz / 16 A / 6,9 kW

Tento stupeň ponúka

 • Prípojku pre priame odsávanie
 • Vysokotlakové čistenie spúšťané automaticky
 • Vyprázdňovanie cez lokálne inštalované odsávacie potrubie
 • Plne automatický, programom riadený a bezzápachový proces vyprázdňovania, čistenia a napúšťania
 • Voliteľne diaľkové ovládanie

Informácie o výrobku

 • Odlučovač tuku podľa STN EN 1825
 • K inštalácii v budovách do priestorov chránených pred mrazom
 • S integrovanou kalovou nádržou
 • Obslužná strana: pravá alebo ľavá
 • Odsávacia prípojka vrátane hasičskej hadicovej spony Storz-B s viečkom, R 2½ "
 • Priezor vrátane stierača
 • Automaticky spúšťané vysokotlakové čerpadlo pre vnútorné čistenie
 • 360 ° otočná vysokotlaková hlava v dvoch osiach, z nerezovej ocele, ovládaná vlastným motorom
 • Nominálny tlak: 175 bar
 • Prietok: 13 l / min
 • Rezanie, miešanie, oplach v jednom kroku
 • Riadiaca jednotka s hlásením skupinové chyby
 • Pachotesné zakrytie revíznych otvorov
 • Plniaca jednotka s elektromagnetickým ventilom (pripojenie R ¾ ") pre automatické riadenie
 • Elektrická prípojka: 400 V / 50 Hz / 16 A / 3,9 kW

Tento stupeň ponúka

 • Prípojku pre priame odsávanie
 • Vysokotlakové čistenie spúšťané automaticky
 • Odsávacie čerpadlo pre bezpečné vyprázdnenie u dlhých tlakových vedeniach (pri celkovej výške čerpaní nad 6 m je použitie čerpadla nevyhnutné)
 • Vyprázdňovanie cez lokálne inštalované odsávacie potrubie
 • Plne automatický, programom riadený a bezzápachový proces vyprázdňovania, čistenia a napúšťania
 • Voliteľne diaľkové ovládanie

Informácie o výrobku

 • Odlučovač tuku podľa STN EN 1825
 • K inštalácii v budovách do priestorov chránených pred mrazom
 • S integrovanou kalovou nádržou
 • Obslužná strana: pravá alebo ľavá
 • Odsávacia prípojka vrátane hasičskej hadicovej spony Storz-B s viečkom, R 2½ "
 • Priezor vrátane stierača
 • Automaticky spúšťané vysokotlakové čerpadlo pre vnútorné čistenie
 • 360 ° otočná vysokotlaková hlava v dvoch osiach, z nerezovej ocele, ovládaná vlastným motorom
 • Nominálny tlak: 175 bar
 • Prietok: 13 l / min
 • Rezanie, miešanie, oplach v jednom kroku
 • Riadiaca jednotka s hlásením skupinovej chyby
 • Čerpadlo pre likvidáciu s vírivým obežným kolesom
 • Výkon čerpadla: 3,0 kW / 2850 ot / min
 • Čerpané množstvo: 20 m³ / h pri strednej výške čerpania a tlaku 1 bar
 • Uzatváracií posúvač pred čerpadlom pre likvidáciu
 • Pachotesné zakrytie revíznych otvorov
 • Plniace jednotka s elektromagnetickým ventilom (pripojenie R ¾ ") pre automatické riadenie
 • Elektrická prípojka: 400 V / 50 Hz / 16 A / 6,9 kW
Ceny dostupné na vyžádání.
Katalog ACO odlučovačů tuku pro vnitřní instalacipdf
Instalace a provoz odlučovačů tuku ACO LipuJetpdf
Montáž kruhových odlučovačů tuků LipuJet -Rpdf
CAD výkresy odlučovačů tuku ACO LipuJetLink e-Service
BIM modely pro Autodesk RevitLink
Prohlášení o vlastnostech pro LipuJet-P-O NS 1 - 10 (oválné provedení)pdf
Prohlášení o vlastnostech pro LipuJet-P-O NS 15 - 30 (oválné provedení)pdf
Prohlášení o vlastnostech pro LipuJet-P-R (kruhové provedení)pdf