Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Rekonstrukce Negreliho viaduktu

Historicky první pražský železniční most a druhým nejstarší dochovaný pražský most přes Vltavu. Třináctý v pořadí po proudu Vltavy. S délkou 1120 m je nejdelším železničním a celkově čtvrtým nejdelším mostem v Česku. Do roku 1910 byl nejdelším mostem Evropy a dosud je to nejdelší železniční most ve střední Evropě.

Začátek viaduktu leží v části Nového Města spadající do Prahy 8. Nad autobusovým nádražím Florenc tvoří hranici mezi Novým Městem a Karlínem, pak pokračuje územím Karlína přes vltavský ostrov Štvanice do bubenské části Holešovic.

Hlavním důvodem rekonstrukce mostu byl špatný technický stav mostních konstrukcí, po téměř 170 letech provozu bez jakýchkoli větších oprav byly konstrukce již v kritickém stavu, a to zejména kvůli stavu oblouků. Vlivem poruch izolace a odvodnění a následného zatékání vody do konstrukce vykazovaly klenby řadu poruch a vyžadovaly sanaci zdiva nebo výměnu zdicích prvků. Bylo nutné vyměnit a obnovit systém odvodnění mostu a provést zesílení vybraných základů pilířů a zpevnění zdiva injektáží. V některých případech bylo vzhledem k rozsahu poškození zdiva nutné klenby kompletně rozebrat, vyřazené kameny nahradit novými a klenby znovu vyzdít. Mosty ve stávajícím stavu nesplňovaly požadavky na prostorové uspořádání pro volný schůdný a manipulační prostor a minimální osovou vzdálenost kolejí, což odporuje normám.

Investor: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost Negrelliho viadukt, (sdružení firem HOCHTIEF CZ (Správce Společnosti), Strabag Rail a AVERS)

Produkty: Nerezové odvodnění

Galerie