Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Odlučovače tukov ACO slúži na zachytenie a odlúčenie neemulgovaných tukov a olejov rastlinného a živočíšneho pôvodu zo znečistených vôd v oblasti komerčných kuchýň a potravinárskych prevádzok.

Proces separácie funguje na princípe gravitácie, kedy ľahší kvapaliny než voda vztoupají nahor (tuky) a ťažšie kvapaliny než voda klesajú ku dnu (kaly).

Odlučovače tuku z nerezovej ocele ACO LipuJet-S


Výhody produktu

 • Niekoľko stupňov komfortnej výbavy
 • Jednoduchá inštalácia
 • Optimalizované rozmery podľa šírok dverí
 • Minimalizácia nákladov na vyprázdnenie vďaka optimalizovaným nominálnym veľkostiam
 • Materiál: Nerezová oceľ (trieda 1.4571)

Prednosti materiálu Nerezová oceľ

 • Požiarna ochrana

Tento materiál je nehorľavý a nepredstavuje tak riziko vzniku a šírenia požiaru.

 • Pevnosť

Nerezová oceľ má v porovnaní s plastom vysokú mechanickú odolnosť a nehrozí tak poškodenie na stavenisku.

 • Hygiena

Po desaťročia je nerezová oceľ (napr. V nemocniciach) úspešne používaná najmä v miestach so zvýšenými požiadavkami na hygienu.

 • Teplotná odolnosť

Nerezová oceľ disponuje vynikajúcou teplotnou stabilitou. Odpadové vody nad 60 ° C nepredstavujú žiadne riziko pre tento materiál.

Oválné provedenie

Rozmery nádrže oválnych odlučovačov boli optimalizované s ohľadom na obmedzenia priestorov pre manipuláciu v budovách. Vďaka tomu je možné odlučovače predniesť skrze úzka schodisko a dvere.

 • NS 1 - 4: maximálna šírka 800 mm
 • NA 5.5 - 10: max. Šírka 1 050 mm
 • NS 15 - 30: max. Šírka 1 550 mm

Kruhové provedenie

Odlučovače tuku v kruhovom prevedení je možné rozložiť na jednotlivé časti. To umožňuje ľahkú manipuláciu po budove. Okrem toho táto konštrukcia umožňuje zmenu menovitej veľkosti nahradením stredného dielu priamo v mieste inštalácie (napr. Z NS 7 na NS 10).

Počet častí (segmentov):

 • NS 2 – 4: dva segmenty
  (Ø 1 000 mm)
 • NS 7 – 10: tri segmenty
  (Ø 1 500 mm)
 • NS 15 – 20: tri segmenty
  (Ø 1 750 mm)

Dostupné stupne výbavy odlučovačov tuku pre komfortnú prevádzku

Odlučovače tuku musí byť v daných intervaloch vyprázdňované a čistené. Systém niekoľkých stupňov komfortnej výbavy umožňuje zníženie zápachu spojeným práve s vyprázdňovaním a čistením nádrže odlučovače. Čím je vyšší stupeň výbavy, tým je pohodlnejšie proces vývozu. V nasledujúcej tabuľke a videu nižšie nájdete špecifikáciu jednotlivých stupňov výbavy.

Stupeň výbavy 1
 • Prípojka pre priame odsávanie

Likvidácia prebieha priamym odsávaním cez odsávacie potrubie, čistenie a plnenie vodou potom otvoreným poklopom. Je možné nainštalovať na mieste sacie vedenie DN 65 a príslušnú spojku.

Odlučovače tuku s priamym odsávaním sú ideálnym riešenie pre inštalácie v budovách, kde zápach pri čistení odlučovača nepredstavuje väčší problém a je tu kladený dôraz na obstarávacie náklady.

Stupeň výbavy 2
 • Prípojka pre priame odsávanie
 • Čistiace vysokotlakové zariadenie (manuálny spúšťanie)
 • Plniace jednotka s ručným guľovým ventilom

Likvidácia prebieha priamym odsávaním cez odsávacie potrubie, čistenie a plnenie vodou potom inštalovanú technológií. Je možné nainštalovať na mieste sacie vedenie DN 65 a príslušnú spojku. Integrovanú vysokotlakovú čistiace jednotku je nutné obsluhovať manuálne a táto jednotka musí byť pripojená k prívodu studenej vody.

Vzhľadom k inštalovanej technológiu čistenia nie je nutné po účely likvidácie otvárať poklop. Po likvidácii a čistenie je nutné odlučovač napustiť čistou vodou manuálne cez plniaci jednotku.

Stupeň výbavy 3
 • Prípojka pre priame odsávanie
 • Čistiace vysokotlakové zariadenie (automatické spúšťanie)
 • Plniace jednotka s elektromagnetickým ventilom
 • Riadiaca jednotka

Likvidácia prebieha priamym odsávaním cez odsávacie potrubie, čistenie a plnenie vodou potom inštalovanú technológií. Je možné nainštalovať na mieste sacie vedenie DN 65 a príslušnú spojku. Integrovaná vysokotlaková čistiaca jednotka je riadená automaticky a táto jednotka musí byť pripojená k prívodu studenej vody.

Vzhľadom k inštalovanej technológii je zaistená plne automatizovaná likvidácie za použitia riadiacej jednotky (možno doplniť o diaľkové ovládanie) cez priame odsávanie a vysokotlakové čistenie, preto nie je nutné pre tieto účely otvárať poklop. Po likvidácii a čistenie bude odlučovač doplnený automaticky cez plniace zariadenie čistou vodou.

Výtlačné čerpadlo pre likvidáciu

Všetky verzie voľne stojacich odlučovačov tuku možno vybaviť pomocným čerpadlom pre čerpanie obsahu odlučovače do miesta pripojenia sacieho vozidla. To je vhodné v prípade, keď celková geodetická výška čerpania presahuje 5,5 m a v prípadoch kedy je dlhé tlakové vedenie.

Stupeň výbavy 2 a 3 s výtlačným čerpadlom sú dostupné ako štandardizované prevedenia.

Proces vývozu v závislosti na zvolenom stupni komfortnej výbavy

Čím je vyšší stupeň výbavy, tým je nižšie riziko infekcie, znečistenie, zápachu a doba potrebná na vyprázdnenie a čistenie odlučovače tuku.

Nominálna veľkosť NS 1 - 10Čím je vyšší stupeň výbavy, tým je nižšie riziko infekcie, znečistenie, zápachu a doba potrebná na vyprázdnenie a čistenie odlučovače tuku.

Nominálna veľkosť NS 2 - 20

Ceny dostupné na vyžádání.
Katalog ACO odlučovačů tuku pro vnitřní instalacipdf
Instalace a provoz odlučovačů tuku ACO LipuJetpdf
Montáž kruhových odlučovačů tuků LipuJet -Rpdf
CAD výkresy odlučovačů tuku ACO LipuJetLink e-Service
BIM modely pro Autodesk RevitLink
Prohlášení o vlastnostech pro LipuJet-S-O (oválné provedení)pdf
Prohlášení o vlastnostech pro LipuJet-S-R (kruhové provedení)pdf