Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO Stavebné prvky s.r.o.

Obchodné zastúpenie spoločnosti ACO na Slovensku bolo založené v roku 1995.

Predaj produktov ACO je zabezpečený prostredníctvom našich obchodných partnerov na celom území Slovenska. Bezplatný servis pre obchodných partnerov a projektantov je zabezpečený prostredníctvom našich špičkových technických poradcov vo všetkých regiónoch Slovenskej republiky. Distribúciu stavebných prvkov značky ACO zabezpečujú odborne školení obchodní partneri.

ACO je rodinným podnikom so sídlom v Rendsburgu v severnom Nemecku, založená bola v roku 1946 Josefom-Severinom Ahlmannom. ACO dosiahlo celosvetovo vedúce postavenie v oblasti spracovania polymerického betónu pri výrobe systémov odvodnenia spevnených plôch a po spojení s časťou skupiny Passavant výrazne posilňuje pozície na trhu odvodnenia budov a odlučovacej techniky.

Pohľad do ACO sveta
"ACO je u nás vnímané nielen ako líder v oblasti hospodárenia s dažďovou vodou, ale hlavne ako tím erudovaných odborníkov, ktorí dokážu vyriešiť odvodnenie všetkých oblastí i objektov. My, ktorí ACO na slovenskom reprezentujeme, potom cítime tiež veľkú dávku zodpovednosti, ale aj hrdosti , za to že môžeme byť súčasťou mnohých zaujímavých stavieb a realizácií. "

Ing. Lukáš Lička

konateľ ACO Stavebné prvky s.r.o.Press

Estetika a dizajn v odvodnenie

Vďaka celej rade roštov a odvodňovacích žľabov ACO máme doteraz nepredstaviteľné možnosti využitia.

Nezávisle na tom, či je potrebné odvodnenie v rámci celkovej architektonickej koncepcie vedome zdôrazniť alebo diskrétne skryť. Rôzne materiály a tvary, hra so štandardným alebo úplne individuálnym dizajnom tu otvára úplne nové perspektívy.

Klimatické podmienky a odvodnenie

"Musíme byť pripravení aj na extrémy vplyvy spojené s klimatickými zmenami, ktoré budú aj naďalej zaťažovať vo veľkom meradle verejné priestory, dopravnú infraštruktúru aj rezidenčné výstavbu."

Spoločnosť ACO intenzívne investovala do vývoja odvodňovacích systémov, ktoré môžu rýchlo a efektívne odvádzať veľké množstvo vody a bezpečne ju vypúšťať.

Rastúce nároky na hygienu

Bezpečnosť osôb je tiež úzko spätá s hygienickými normami v budovách. V kompetencii spoločnosti ACO je čo najrýchlejšie pozbierať a odviesť odpadové vody všetkého druhu v uzavretých budovách.

To je dôvod, prečo ACO používa materiály, ktoré znižujú priľnavosť k suspendovaným časticiam a zabraňujú usadzovaniu nečistôt v rohoch a hranách. Vďaka týmto vlastnostiam sa tak celý odvodňovací systém ľahko čistí.