Technická podpora projektov

Architekti a projektanti oceňujú naše technické poradenstvo. Náš tím Vám pomôže pri integrácii našich odvodňovacích systémov do Vašich projektov. Osobitná pozornosť je potom venovaná pridanej hodnote inteligentných systémových riešení a v neposlednom rade estetike celého návrhu.