Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Technická podpora projektov

Architekti a projektanti oceňujú naše technické poradenstvo. Náš tím Vám pomôže pri integrácii našich odvodňovacích systémov do Vašich projektov. Osobitná pozornosť je potom venovaná pridanej hodnote inteligentných systémových riešení a v neposlednom rade estetike celého návrhu.

Ing. Tomáš Žemla

Technická podpora projektů

Mobil: +421 911 400 614

tzemla@aco.sk

+421 911 400 614