Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Globus ČR, k.s., Hypermarket Liberec

Nahrazení starého systému nakládání s odpadními vodami založeného na konceptu Sustainable Water Manual, řešením hospodaření s tuky od společnosti ACO. Stávající nevhodný systém odlučování tuků byl nahrazen kombinací poddřezových odlučovačů tuků (ACO Grease Capture) a velkých podzemních odlučovačů tuků (Lipumax G NS 60).
Obsah tuku v odpadní vodě klesl z 240 na 22,7 mg / l.

ACO Produkty:

Galerie