ACO Wildlife

ACO PRO

Ochrana migrujúcich živočíchov

ACO sa od počiatku podieľa na mnohých projektoch v oblasti ochrany prírody. Z tohto dôvodu bol vyvinutý špeciálny systém výrobkov - tunely a ohrady pre obojživelníky, pre zachovanie ich prirodzených biotopov, miesta ich párenia, kde dochádza často ku kríženiu prirodzených pohybových trás obojživelníkov s cestnou dopravou.

Prečo ACO Pro?

Najčastejšou príčinou ohrozenia obojživelníkov a plazov je zmena lokality ich výskytu ku ktorej dochádza počas jarnej alebo jesennej migrácie. Ak sa na danej lokalite nachádza viacero ciest môže to spôsobiť masovú úmrtnosť produktívnej časti populácie, čo môže z dlhodobého hľadiska viesť k znižovaniu populácie obojživelníkov.

Nezanedbatelným faktom je aj negatívny vplyv na bezpečnosť motoristov.

Spoločnosť ACO z tohoto dôvodu vyvinula systém ochrany obojživelníkov a plazov v podobe tunelov a stien ktoré zabezpečia ich bezpečný prechod.

Riešenia pre hlavné ťahy

 • sortiment vstupných portálov
 • systém tunelových tvaroviek z polymérbetónu
 • sortiment systémových dosiek

Riešenia pre vedľajšie cesty

 • systém zastavovacích žľabov z polymérbetónu alebo železobetónu

Riešenia pre cestné násypy

 • systém veľkoprofilových rúr
 • tunelový systém

Usmerňovacie prvky

 • systém pevných zvodidlových prvkov
 • systém mobilných zvodidlových prvkov

Príklad riešenia ACO Pro

 1. Portálový prvok
 2. Tunelový žľab pre hlavné ťahy
 3. Systémové dosky
 4. Systém zvodidlových prvkov - pevný
 5. Tunelový žľab pre vedľajšie cesty
 6. Veľkoprofilový rúrový systém