ACO Brickslot

ACO Brickslot®

Systém štrbinových roštov

Systém žľabov so štrbinovým roštom je ideálny pre odvodnenie opticky kultivovaných povrchov. Systém je ideálny aj pre prechody medzi dvomi rozdielnymi povrchmi. Úzka štrbina nahrádza rošt a vytvára čisté nevtieravé línie na povrchu.

Typické oblasti použitia:

 • pešie zóny a námestia
 • odvodnenie fasád
 • polyfunkčné objekty
 • voľné plochy pri verejných objektoch
 • obytné zóny

Prehľad systému ACO Brickslot:

 • možnosť voľby medzi centrickým a excentrickým štrbinovým roštom
 • triedy zaťaženia: A15 l B125 l C250 l D400 podľa STN EN 1433
 • riešenia pre rôzne stavebné výšky
 • materiál roštov: pozink l antikoro
 • možnosť atypických riešení
 • pre žľaby MultiDrain, XtraDrain, N100, Self
 • možnosti spádu: vnútorný spád l stupňovitý spád l bez spádu
 • bezpečnostná SF drážka zaručuje po vytmelení vodotesnosť spojov
 • rozsiahle príslušenstvo
 • k dispozícii aj v kombinácii s osvetlením ( ACO Sideline )

 

 

 Schéma odvodňovacích žľabov ACO Brickslot:

Jednoduchá údržba

Pre ľahšie čistenie a prístup k žľabov ACO Brickslot sa používajú revízne otvory. Následné čistenie a údržba sa realizujú prostredníctvom tlakových zariadení.