ACO SlotTop

ACO SlotTop

Systém štrbinových roštov

Systém žľabov so štrbinovým roštom je ideálny pre odvodnenie opticky kultivovaných povrchov. Systém je ideálny aj pre prechody medzi dvomi rozdielnymi povrchmi. Úzka štrbina nahrádza rošt a vytvára čisté nevtieravé línie na povrchu.

Typické oblasti použitia:

 • pešie zóny a námestia
 • odvodnenie fasád
 • polyfunkčné objekty
 • voľné plochy pri verejných objektoch
 • obytné zóny

Prehľad systému ACO SlotTop:

 • možnosť voľby medzi centrickým a excentrickým štrbinovým roštom
 • triedy zaťaženia: A15 l B125 l C250 l D400 podľa STN EN 1433
 • riešenia pre rôzne stavebné výšky
 • materiál roštov: pozink l antikoro
 • možnosť atypických riešení
 • pre žľaby MultiDrain, XtraDrain, N100, Self
 • možnosti spádu: vnútorný spád l stupňovitý spád l bez spádu
 • bezpečnostná SF drážka zaručuje po vytmelení vodotesnosť spojov
 • rozsiahle príslušenstvo
 • k dispozícii aj v kombinácii s osvetlením ( ACO Sideline )

 

 

 Schéma odvodňovacích žľabov ACO SlotTop:

Jednoduchá údržba

Pre ľahšie čistenie a prístup k žľabov ACO SlotTop sa používajú revízne otvory. Následné čistenie a údržba sa realizujú prostredníctvom tlakových zariadení.