Bituplan systém

ACO poklopy - systém Bituplan

Samonivelizačné poklopy

Poklopy ACO CityTop alebo MultiTop so systémom Bituplan predstavujú odpoveď na riešenie problémov spojených s používaním tradičných poklopov. Vďaka inovatívnemu "plávajúcemu" systému nevzniká v mieste poklopu priehlbina ale poklop sadá rovnomerne s vozovkou. Výrazne sa tým zvyšuje dopravná bezpečnosť a životnosť.

Výhody systému Bituplan:

  • jednoduchá a rýchla montáž
  • vhodné pre opravy aj pre novostavby
  • dlhá životnosť bez nutnosti opráv
  • 85% zaťaženia na šachtu prenáša okolitá konštrukcia komunikácie mimo skruž, iba 15% zaťaženia prenáša samotná konštrukcia šachty
  • nie sú potrebné maltové špáry
  • trieda zaťaženia D400 podľa STN EN124
  • polovičná hmotnosť oproti klasickým poklopom bezúdržbová, bezskrutková, dopravne bezpečná aretácia
  • tlmiaca vložka v ráme poklopu – opotrebováva sa dosadacia plocha poklopu a nie rámu (poklop je možné vymeniť rýchlejšie ako rám)

 

Prehľad prvkov systému Bituplan:

     

CityTop/MultiTop poklop z liatiny GGG, EN GJS s/bez ventilačných otvorov. Môžu byť použité na novostavby ako aj rekonštrukcie.
 
Rám z liatiny, EN GLJ, konštrukčná výška min. 170 mm, max.230mm. Kruhový, symetrický rám umožnuje jednoduchú montáž do požadovanej výšky.
 
Adaptačný krúžok z ocele pre kanalizačné šachty podľa normy DIN 4034.
 
Oceľové debnenie.