Odlučovače škrobov

ACO odlučovače škrobov

Častým problémom pri spracovávaní ryže, obilnín, strukovín a zemiakov v potravinárskom priemysle je nakladanie s odpadovými vodami s vysokým obsahom škrobov. Tieto škroby spôsobujú inkrustáciu potrubí s rizikom ich následného upchania.Odlučovače škrobov fungujú na princípe gravitačného zachytávania častíc, ktoré sú ťažšie ako voda a vyzrážanej peny. Odlučovače škrobov môžu byť pripojené priamo na zariadenia ktoré zaškrobené odpadové vody priamo produkujú napríklad škrabky zemiakov. Odpadové vody znečistené olejmi a tukmi môžu byť tiež privádzané do týchto zariadení. Odlučovače sú ponúkané v prevedení vhodnom na zabudovanie do zeme ako aj voľne stojace.

Typické oblasti použitia:

 • veľké kuchyne
 • potravinárske prevádzky
 • prevádzky spracúvajúce zemiaky a obiloviny
 • hotely

Prehľad odlučovačov škrobov ACO:

 • nominálna veľkosť: NS 0,5 - NS 3
 • materiál: polyetylén l antikoro
 • zabudovanie: voľne stojace l do zeme
 • rôzne stupne výbavy
 • v ponuke verzie so zabudovaným vysokotlakým čistením
 • v ponuke plnoautomatická verzia s riadiacou jednotkou
 • voľne stojace verzie výtlačným čerpadlom
 • možnosť vývodu odsávania na fasádu
 • stála účinnosť odlučovačov je zachovaná po celú dobu životnosti stavebného diela
 • samonosné prevedenie nádrží
 • kvalitné výrobky spĺňajúce platné normy
 • široká ponuka príslušenstvo

Príklad zabudovania odlučovača škrobv ACO: