Pre zabudovanie do zeme

ACO odlučovače tukov

Odlučovače tukov pre zabudovanie do zeme

Odlučovače tukov sú určené pre zachytenie a odlúčenie neemulgovaných tukov a olejov zo znečistených vôd v oblasti reštaurácií, jedální alebo v priemyselných prevádzkach. Dlhoročné skúsenosti ACO a používanie najnovších technológií sú zárukou kvalitných výrobkov, ktoré spĺňajú náročné technické požiadavky kladené nielen na samotný výrobok ale aj na jeho dlhodobú funkčnosť po zabudovaní.

Typické oblasti použitia:

 • reštaurácie
 • fastfood prevádzky
 • hotely a turistické zariadenia
 • jedálne
 • prevádzky na spracovanie mäsa
 • supermarkety
 • olejové rafinérie a zariadenia na spracovanie rastlinných olejov
 • nemocnice

Prehľad odlučovačov tukov ACO:

 • nominálna veľkosť: NS 1 - NS 25
 • materiál: železobetón l plast
 • zabudovanie: do zeme
 • zaťaženie poklopu: A15 l B125 l D400
 • rôzne stupne výbavy
 • v ponuke verzie so zabudovaným vysokotlakým čistením
 • v ponuke plnoautomatická verzia s riadiacou jednotkou
 • možnosť vývodu odsávania na fasádu
 • stála účinnosť odlučovačov je zachovaná po celú dobu životnosti stavebného diela
 • nádrže odlučovačov sú vodotesné a mrazuvzdorné
 • kvalitné výrobky spĺňajúce platné normy
 • jednoduchá inštalácia signalizačného a bezpečnostného zariadenia
 • možnosť inštalácie zariadenia na meranie hrúbky tukovej vrstvy

 

Príklad zabudovania odlučovača tukov ACO - plnoautomat s vysokotlakým čistením: