Líniové odvodnenie

Liniové odvodnění

Liniové odvodnění - schéma

Jak již název vypovídá, liniovým odvodněním je míněno sběrné zařízení, které zachytává dešťovou vodu z dané odvodňované plochy a odvádí ji pryč, například do kanalizace. Toto sběrné zařízení má tvar linie a může být umístěno napříč nebo podélně daného odvodňovaného území.

Liniové odvodňovací systémy ACO jsou vhodné pro instalaci ve všech typech povrchů:

  • dlažby
  • živice
  • beton

Liniové odvodňovací systémy ACO jsou k dispozici ve všech třídách zatížení a v několika typech provedení a dimenzí:

  • třída zátěže: A15 kN - F900 kN dle ČSN EN1433
  • dimenze žlabů: 100, 150, 200, 300, 400 a 500 mm

Na rozdíl od bodového odvodnění pomocí vpustí lze u liniového odvodnění spádovat odvodňovanou plochu pouze ve směru k odvodňovacímu žlabu a není nutné spádovat jednotlivé úseky ploch ke vpustím. Liniový odvodňovací žlab může být veden podél odvodňované plochy (na krajnici, u obrubníku ...) nebo uprostřed s oboustranným spádováním plochy směrem ke žlabu. Žlab vede oproti bodovému odvodnění vodu až k místu napojení systému na kanalizaci. Nemusí se tedy budovat síť přípojek podzemní dešťové kanalizace.

Široký výběr typů a provedení odvodňovacích žlabů od hobby využití po vysoce profesionální aplikace řadí společnost ACO k předním dodavatelů těchto systémů. K dostání jsou žlaby z kvalitního plastu nebo polymerického betonu s různými typy krycích roštů – plastové, pozinkované, litinové nebo nerezové. Pro speciální aplikace jsou vyráběny žlaby monolitické. Samozřejmostí je ucelená řada příslušenství.

Liniové odvodňovací systémy společnosti ACO odpovídají ČSN EN 1433.