Bodové odvodnenie

Bodové odvodnění

Bodové odvodnění - schéma

U bodového odvodnění je veškerá voda ze zpevněné plochy odvedena bodovými vpustmi, které jsou následně napojeny na dešťovou kanalizaci. Plochu je třeba rovnoměrně rozdělit na části a každý díl následně vyspádovat k dané vpusti.

V sortimentu společnosti ACO lze nalézt dvorní bodové vpusti, které díky své konstrukci vyhovují instalaci jak v hobby použití, tzn. například u rodinných domů, tak u ploch, kde se očekává vysoké dopravní zatížení.

Vpusti pro zatížení A15 až F900 dle ČSN EN 124