ACO SPORT®

ACO SPORT® - Systém 1000 - žlab LW125, délka 1m

Žlab LW125 dlouhý 1m - přímý nebo obloukový s rádiusem 36,5m

ACO SPORT® - Systém 1000 - žlab LW125, délka 1m, se zvýšeným okrajem

Žlab LW125 dlouhý 1m s jednostranně zvýšeným bočním okrajem

ACO SPORT® - Systém 1000 - vpust

Odtoková vpust LW 125 s usazovacím košem

ACO SPORT® - Systém 1500 - žlab štěrbinový LW 125, délka 1m

Žlab štěrbinový LW 125, dlouhý 1m s oboustranným dorazem

ACO SPORT® - Systém 1500 - žlab LW125, délka 1m s jednostránným dorazem

Žlab štěrbinový LW125 s jednostranným dorazem

ACO SPORT® - Systém 1500 - vpust

Systém 1500 - vpust pro štěrbinové rošty

ACO SPORT® - Systém 1500 - čelo pro začátek a konec žlabu

Systém 1500 - čelo pro začátek a konec žlabu

ACO SPORT® - Systém 1500 - plastový kryt pro štěrbinové žlaby LW 125

Plastový kryt pro štěrbinové žlaby LW 125

ACO SPORT® - Systém 6000 - připevňovací prvek

Připevňovací prvek s pozinkovaným úhelníkem a připevněním z nerezové oceli

ACO SPORT ®- Systém 6000 - žlab, délka 0,5m, pro uchycení umělého trávníku

Žlab, dlouhý 0,5m, pro uchycení umělého trávníku

ACO SPORT® - Systém 6000 - žlab, délka 1m, pro uchycení umělého trávníku

Žlab, dlouhý 1m, pro uchycení umělého trávníku

ACO SPORT® - Systém 6000 - boční stěna s okrajem

Boční stěna s okrajem

ACO SPORT® - Systém 6000 - rošt můstkový, délka 0,5m, A15

Rošt můstkový, dlouhý 0,5m, pro třídu zatížení A15

ACO SPORT® - Systém 6000 - rošt můstkový, délka 0,5m, C250

Rošt můstkový, dlouhý 0,5m, pro třídu zatížení C250

ACO SPORT® - Systém 6000 - rošt můstkový, délka 1m, A15

rošt můstkový, délka 1m, pro třídu zatížení A15

ACO SPORT® - Systém 6000 - rošt můstkový, délka 1m, C250

rošt můstkový, dlouhý 1m , pro třídu zatížení C250

ACO SPORT® - Systém 6000 - rošt s kruhovými otvory

rošt s kruhovými otvory, pro třídu zatížení A15

ACO SPORT® - Systém 6000 - vpust

Vpust se žlabovitě zformovanou horní částí

ACO SPORT® - Systém 7000 - rohový díl, šířka 5cm, výška 25cm

Rohový díl k orámování doskočiště s pružnou obrubou

ACO SPORT® - Systém 7000 - rohový díl, šířka 5cm, výška 70cm

Rohový díl k orámování doskočiště s pružnou obrubou

ACO SPORT® - Systém 7000 - rohový díl, šířka 6cm, výška 30/40 cm

Rohový díl k orámování doskočiště s pružnou obrubou

ACO SPORT® - Systém 7000 - obrubník, šířka 5cm, výška 20/25cm

Obrubník k orámování doskočiště s pružnou obrubou

ACO SPORT® - Systém 7000 - obrubník, šířka 5cm, výška 70cm

Obrubník k orámování doskočiště s pružnou obrubou

ACO SPORT® - Systém 7000 - obrubník, šířka 6cm, výška 20cm

Obrubník k orámování doskočiště s pružnou obrubou

ACO SPORT® - Systém 7000 - obrubník, šířka 6cm, výška 30cm

Obrubník k orámování doskočiště s pružnou obrubou

ACO SPORT® - Systém 7000 - obrubník, šířka 6cm, výška 40cm

Obrubník k orámování doskočiště s pružnou obrubou

ACO SPORT® - Systém 7000 - obrubník, šířka 10cm, výška 20/25cm

Obrubník k orámování doskočiště s pružnou obrubou

ACO SPORT® - Systém 8000 - vodní příkop

Sada prefabrikovaných dílů z polymerbetonu potřebných k sestavení vodního příkopu

ACO SPORT® - Systém 8000 - rozvodná šachta pro vodovodní instalaci

Rozvodná šachta pro montáž ventilů a armatur zavlažovacích zařízení

ACO SPORT® - Systém 8000 - rozvodná šachta pro elektroinstalaci

Rozvodná šachta pro elektroinstalaci napájení a připojení elektronických měřících zařízení

Detail uložení ACO SPORT®

- štěrbinový žlab LW125 jednostranný

- žlab LW125 s roštem z umělé hmoty

- žlab LW125 se zvýšeným okrajem

- žlab pro uchycení umělého trávníku