Odlučovače ropných látok

ACO odlučovače ropných látok

Kompaktné, účinné a nenáročné na údržbu

Stúpajúce nároky na ochranu životného prostredia vyžadujú pre čistenie odpadových vôd použitie odlučovačov ako predradených čistiach jednotiek pred vypustenímvôd do vodných tokov, resp. do verejnej kanalizácie a do čistiarní odpadových vôd. Odlučovače zbavujú vodu ropných látok a tak nedochádza ku kontaminácii povrchových a spodných vôd, čím prispievajú k ochrane životného prostredia. Odlučovače ropných látok Odlučovače ACO spĺňajú najnáročnejšie kritéria platných noriem.Odlučovače ropných látok sú určené pre zachytenie a odlúčenie neemulgovaných ľahkých kvapalín (hlavne ropných látok) zo znečistených vôd stekajúcich z dopravných plôch. Znečistená kvapalina vteká do kalovej nádoby. Tuhé nečistoty sa usádzajú na dne kalovej nádoby a odlúčené ropné látky plávajú na povrchu. Automatický plavákový uzáver v odlučovačoch zabezpečuje, aby sa už zachytené ropné látky nedostali späť do kanalizácie v prípade havarijných stavov a pod.

Typické oblasti použitia:

 • čerpacie stanice
 • parkoviská
 • umývacie stanice
 • autodielne
 • logistické centrá
 • diaľnice a rýchlostné cesty

Prehľad odlučovačov ropných látok ACO:

 • nominálna veľkosť: NS 1,5 - NS 100
 • materiál: železobetón l plast l liatina l antikoro
 • zabudovanie: do zeme l voľne stojace
 • zaťaženie poklopu: A15 l B125 l D400
 • typ ORL: plnoprietok l s obtokom
 • spôsob čistenia: koalescencia l bezfiltrový
 • ľahké a rýchle zabudovanie a uvedenie do prevádzky
 • možnosť objektového riešenia
 • stála účinnosť odlučovačov je zachovaná po celú dobu životnosti stavebného diela
 • nádrže odlučovačov sú vodotesné a mrazuvzdorné
 • automatický plavákový uzáver zaisťujúci bezpečnosť
 • jednoduchá údržba - koalescenčnú vložku je možné čistiť, nie je nutná jej výmena
 • kvalitné výrobky spĺňajúce platné normy
 • jednoduchá inštalácia signalizačného a bezpečnostného zariadenia

Príklad zabudovania odlučovača ropných látok ACO:

Technické dáta
Dopyt
Video