Plastové vpusty

Podlahové vpusty Easyflow z plastu

Vpust s odtokem DN 50Vpust s odtokem DN 70 / 100

Moderné podlahové vpusty z plastu sú vyrobené z PP a ABS. Tela vpustov sú vyrobené zväčša z PP, pretože sa tento materiál vyznačuje hlavne svojou dobrou stálosťou voči trhlinám vznikajúcim vnútorným pnutím a odolnosťou voči chemikáliám. Navyše je pevný (tuhý) a odolný proti rázom.

Základné telo s integrovaným tesnením

U všetkých základných telies je tesnenie pre nadstavec pevne pripevnené už z výroby. Zhotoviteľ má istotu, že pri montáži nadstavca nemôžu vznikať netesnosti z dôvodu vysunutia tesnenia.

Maximálne prietoky vpustov

Norma EN 1253 stanovuje pre podlahové vpusty minimálny koeficient odtoku. Podlahové vpusti ACO tieto hodnoty výrazne prekonávajú. Vpusti DN 50, DN 70 a DN 100 dosahujú prietok až 1,8 l/s.

Optimálne možnosti čistenia

Pachový uzáver je možné jemným ťahom kompletne vybrať. Potom je možné optimálne čistenie potrubia na prítokovej, ako aj na odtokovej strane. Nakoľko vpusty nemajú žiadne zúženie na prítoku ani na odtoku, tvorí tento odtokový systém optimálny revízny otvor.

Údržba

Zasunutie obidvoch výstupkov roštu do príslušného uloženia nadstavca zaručuje zaskočenie západky pri voľne položených roštoch ako aj pri roštoch so zamykaním. Zamknutie a odomknutie roštu sa robí otočením zámku o 90°. Pretočeniu zámku zabraňuje integrovaný doraz. Pri zamknutí zámok bezpečne fixuje rošt v ráme. Pri odomknutí sa rošt mierne nadvihne a umožňuje tak jeho pohodlné vybratie.

Vyjmutí roštuOdemčený roštZamykání roštu