ACO reťazec výrobkov

ACO systémový reťazec

ACO systémový řetězec – komplexní řešení odvodnění 
Stále extrémnější výkyvy počasí vyžadují komplexní a sofistikovanější hospodaření s povrchovými vodami. Proto společnost ACO nabízí inteligentní systémová řešení, kterámají dvojí účel: ochranu lidí před vodou a zároveň ochranu přírody před lidmi. Každý výrobek ACO tak v systémovém řetězci bezpečně odvádí vodu, tak aby bylo zajištěno, žemůže být znovu ekologicky i ekonomicky využita.

 

 

ACO systémový řetězec

 

Collect - ZACHYTIT

Povrchové vody jsou odváděny tak rychle a úplně, jak jen to odvodňovací systém umožňuje. Tato část systémového řetězce ACO garantuje ochranu, bezpečnost a pohodlí pro lidi, budovy a veškerou dopravní infrastrukturu.

 

Clean - VYČISTIT

Shromážděné povrchové vody jsou čištěny pomocí integrovaných fyzických, chemických nebo biologických procesů, které zajišťují, že mohou být tyto vody následněvypouštěny do veřejné kanalizace. Tato část řetězce vytváří podmínky pro opětovné využití povrchové vody a zajištění dlouhodobého udržitelného rozvoje.

 

Hold - ZADRŽET

Retenční systémy zajistí zadržení vod uvnitř systému, tak aby mohly být následně dále regulovány. Tato část systémového řetězce ACO zvyšuje ochranu a bezpečnostzejména v extrémních situacích, jako je např. silný déšť nebo povodně.

 

Release - VYPUSTIT

Čerpadla, přečerpávací zařízení a potrubní systémy odvádějí zachycenou, vyčištěnou a regulovanou vodu do dalších navazujících systémů nebo procesů. Tato část řetězceumožňuje odvést vodu dále k jejímu opětovnému využití nebo dalšímu zpracování.