ACO Stormbrixx

ACO Stormbrixx

Hospodárenie s dažďovou vodou - vsakovanie

Vzhľadom na stále rastúcu výstavbu sa zmenšuje počet plôch, kde by mohla dažďová voda prirodzene vsakovať. Prevažná časť zrážkovej vody je odvádzaná kanalizáciou preč, čo výrazne zasahuje do prirodzeného obehu prírody. Vsakovací systém ACO StormBrixx je univerzálnym konštrukčným prvkom pre vsakovanie, zadržovanie a využívanie vody.

 

Typické oblasti použitia:

 • rodinné a bytové domy
 • komunikácie, diaľnice
 • športové areály
 • parkoviská
 • obchodné centrá
 • logistické areály a distribučné centrá

 

Prehľad systému ACO Stormbrixx:

 • rozmer základného prvku: 1200 x 600 x 342 mm
 • objem základné boxu (2 prvky): 0,417 m3
 • "click" systém
 • prípustné zaťaženie: až SLW 60
 • vysoká pevnosť systému - väzba systému
 • možnosť inšpekcie a údržby systému
 • jednoduchá pokládka

 

Vsakovací blok ACO Stormbrixx disponuje využiteľným objemom až 96%, teda 3 až 4 násobne vyšším objemom zásoby vody oproti porovnateľným štrkovým príklopom.

ACO Stormbrixx blok nemá žiadne vnútorné priečky, vďaka čomu je možné celý systém kontrolovať kamerou alebo preplachovať.

Pokládka ACO Stormbrixx - soubor bytových domů Panorama Kyje II, Praha